Teşebbüsçüler, uzaktan çalışmaya KOBİ’lerden daha süratli ahenk sağladı

Girişimciliği desteklemek ve toplumdaki genel davranışlar hakkında araştırma raporları hazırlamak hedefiyle kurulan BTM, pandemi sürecindeki iş hayatını masaya yatırdı. 

BTM ve Big Cat Research, “Pandemide Uzaktan Çalışmanın KOBİ’lere Etkisi” ve “Pandemide Uzaktan Çalışmanın Startup’lara Etkisi” isimli iki farklı anket çalışması gerçekleştirdi. Anket, İstanbul’da faaliyet gösteren 69 KOBİ ve BTM bünyesindeki 90 teşebbüsçü ile uzaktan erişim usulüyle yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Yöneticisi İbrahim Elbaşı, anketin Kovid-19 tesiri büsbütün azalıncaya kadar işletmelerin uzaktan çalışmaya devam etmeye kararlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Elbaşı, “Kovid-19, konuttan çalışmayı dayatsa da girişimcilerimiz yeni sisteme çok çabuk adapte oldu. Dünyada ikinci bir Kovid dalgası konuşulurken, Türkiye’de de meskenden çalışma tekrar gündeme gelebilir. Halihazırda salgın ve gibisi çevresel belirsizlikler karşısında yeterli bir imtihan veren BTM ise her zamankinden daha hazır ve kuvvetli durumda. İhtimal dahilindeki bütün aksiliklere hazır bir vaziyette girişimcilerimize takviye vermeyi sürdürüyoruz.” tabirlerini kullandı.

KOBİ’lerin yüzde 78’i her gün 5 saatten fazla çalıştı

Anket, KOBİ’lerin meskenden çalışmaya ayak uydurmakta zorlandığını gösterdi. Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 47’si yeni sisteme ahenk sağlayamadığını belirtirken, ahenk sağlayanların oranı yüzde 36 oldu.

Girişimcilerin yüzde 41’i ise yeni nizamda kendini daha üretken hissettiğini aktardı. Kendini üretken hissetmeyenlerin oranı da yüzde 12 oldu. 

Yeni nizamı manaya ve firmalara katma paha sunma emeliyle gerçekleştirilen ankete katılan KOBİ’lerin yöneticilerinin yüzde 45’i bayan, yüzde 62’si evli, yüzde 42’si 30-40 yaş aralığında ve yüzde 61’i yüksekokul mezunu olduğunu belirtti.

Araştırmaya bankacılık ve finans dalında çalışanlar daha fazla ilgi gösterdi. Iştirakçilerin yüzde 69’u bulundukları kesimde 10 yıldan daha fazla müddet çalıştıklarını bildirdi.

Iştirakçilerin yüzde 78’i bu süreçte her gün 5 saatin üstünde konuttan çalıştıklarını beyan ederken, bu süreçte iş yeri ile bağlantıda en fazla kullanılan yol ise e-posta oldu. Yüzde 64 oranında e-posta ile irtibat kurulurken, tanınan görüntü konferans programları ile kurulan bağlantı yüzde 55 seviyesinde gerçekleşti. Telefon yüzde 41, taşınabilir platform üzerindeki iletileşme programları ile irtibat yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Toplantılar bir saatte bitti

Pandemi sürecinde yapılan toplantıların yüzde 76’sı bir saat ve öncesinde bitirildi. KOBİ çalışanları, toplantılar için yoğunluklu olarak Zoom ve WhatsApp uygulamalarını tercih etti.

Çalışanların yüzde 32’si meskenden çalışma ile kendini daha üretken hissettiğini söz ederken, yüzde 32’si de emin olamadığını söyledi.

Kendini üretken hissetmeyenlerin oranı yüzde 22, kendini işe veremeyenlerin oranı ise yüzde 14 oldu. Çekimser kalanlar göz arkası edildiğinde, meskenden çalışma yolu KOBİ çalışanları için çok elverişli olmadı. Çalışanların yüzde 32’si ise toplantıların verimli ve sonuç odaklı geçtiğini belirtti.

KOBİ çalışanları, bu süreçte sağlıklı beslendiklerini lisana getirdi. İşe gidip gelmemenin hayatlarındaki en değerli ikinci olumlu değişiklik olduğunu belirten KOBİ çalışanları, konuttan çalışmanın en olumsuz tesiri olarak ise dikkat dağınıklığı nedeniyle işe odaklanamamayı gösterdi. İkinci en büyük olumsuzluk ise tıpkı işin olağan çalışmaya nazaran daha fazla vakit alması oldu.

İş yükü değişmedi

Ankete nazaran, KOBİ çalışanları, hala belirlenen birtakım günler dışında konuttan çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte iş yerlerinde ise en fazla tedbiri çalışanlar kendileri aldı.

Servis araçlarının kullanımı yüzde 26 oranında gözden geçirilirken, yüzde 16 oranında çalışma ortamının hijyen standartlarına nazaran revize edildiği görüldü.

Iştirakçilerin yalnızca yüzde 4’ü, iş yerlerinde Kovid-19 hazırlık takımının kurulduğunu kaydetti. Çalışanların yüzde 71’i de iş yeri arkadaşları ile temaslarını azalttıklarını belirtti.

Çalışanların yüzde 46’sı yeni sisteme adapte olamadığını, yüzde 36 ise adapte olduğunu söyledi. Kararsız kalanların oranı yüzde 18 oldu. Iştirakçilerin yüzde 26’sı iş yükünün arttığını, yüzde 29’u azaldığını söz ederken, değişiklik olmadığını beyan edenlerin oranı yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Girişimcilerin adaptasyonu meselesiz oldu

BTM bünyesindeki “Kamp, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka” girişimcileri ile yapılan anketten ise daha farklı sonuçlar ortaya çıktı.

Iştirakçilerden yüzde 24’ü bayan, yüzde 41’i 18-25 aralığında, yüzde 76’sı bekar ve yüzde 73’ü üniversite mezunu olduğunu belirtti.

Girişimcilerin faaliyet alanlarının yüzde 41’inin internet ve teknoloji, yüzde 39’unun online pazar yeri ve platform olması uzaktan çalışma konusunda bir kahır yaşanmamasının da en değerli göstergesi oldu. Girişimcilerin birçok, KOBİ çalışanlarının tersine şubat ayı ortasından itibaren uzaktan çalışmaya başladıklarını aktardı.

Girişimcilerin yüzde 40’ı, her gün 5 saat ve üzeri çalıştıklarını tabir ederken, teşebbüsçüler, bu süreçte bağlantı için yüklü olarak görüntü konferansı tercih etti.

Toplantıların bir saatten az sürmesi oranı yüzde 78 oldu. Bu süreçte kendini üretken hissedenlerin oranı yüzde 41 olurken, üretken hissetmeyen ve kendini işe veremeyenlerin toplam oranı yüzde 26 olarak gerçekleşti. Bu süreçte en çok kullanılan irtibat aracı Zoom ve WhatsApp oldu.

Teşebbüsçüler de tıpkı KOBİ çalışanları üzere bu süreçte daha sağlıklı beslendiğini düşündüğünü belirtirken, işe gitmemekten keyifli olduklarını lisana getirdi.

Girişimcilerin yüzde 53’ü dikkat dağıtan birçok etken olduğunu aktarırken, yüzde 39’u tıpkı iş için daha fazla vakit harcadığını vurguladı.

Pandemi sürecinde girişimcilerin yüzde 28’i yeni bir iş muahedesi imzaladı. Yüzde 42’si projeleri üzerinde daha çok çalışma imkanı buldu.

Girişimcilerin yüzde 38’i pandemi sürecinde iş verimliliğinin de arttığını lisana getirdi. Ayrıyeten, grup içinde bağlantıda de artış yaşandı. 

Geri
Instagram
Facebook
Superbox