Telekomünikasyon kolu gelirleri 15,1 Milyar TL oldu

Bölüm gelirlerinin 2003 yılında 15 milyar TL olduğu düşünüldüğünde kesimin hedeflenen büyümeyi yakalayamadığı anlaşılıyor. TELKODER 2020 başında yayınladığı raporda 2019 yıl sonu gelirlerinin 15,4 milyar TL olacağını öngörmüştü. Gelinen noktada gelirlerin beklenenden de az olması dalda bir an evvel tam yarışması sağlayacak adımların atılmasını zarurî kılıyor.

2019 yılı ahir pazardaki en büyük üç operatör ve iştirakleri dışında kalan alternatif işletmecilerin pazar hissesinin, dalın yarışmaya açılmasının üzerinden yaklaşık 18 yıl geçmiş olmasına karşın, yüzde 9’lar seviyesinde kaldığı görülüyor. TELKODER’e nazaran bu nispet Avrupa Birliği memleketleri (AB) ile kıyaslandığında çok düşük olarak bedellendiriliyor ve bölümde kaliteli ve tüketici yararına çalışmaların ortaya çıkmasını engelliyor.

TELKODER’e nazaran pandemi sürecinde başarılı bir imtihan veren telekomünikasyon kesiminin meselelerinden tam olarak sıyrılması, yarışmanın artması ve dalın büyümesi için fiber altyapı ve olgu merkezi yatırımları da kritik ehemmiyet taşıyor.

“Fiber altyapı bir devlet siyaseti olarak ele alınmalı”

Tüm dünyada tesirini sürdüren pandemi süreci iş ve eğitim mevzularında yeni yolları de ortaya çıkarttı, bu devirde uzaktan çalışma ve eğitim formülleri yaygın olarak kullanılmaya başlarken fiber altyapının da kıymeti bir defa daha ortaya çıktı. Eğitimden, sıhhate, kültüre kadar hayatımızı internet ortamı üzerinden normalleştirdiğimizi vurgulayan TELKODER Idare Heyeti Yöneticisi Halil Nadir Teberci: “Ülke olarak internetin kıymetini bir kere daha kavradığımız bu devirde ve sonrasında fiber altyapının gelişimi kritik değer taşıyor. Bu noktada, artan olgu trafiği de göz önüne alındığında fiber altyapımızı güçlendirmemiz kaide. Devletimizde bu yerde yatırım yapmak isteyen çok sayıda işletmecimiz bulunuyor. Fiber altyapının süratle ve yaygın olarak tüm memlekette tesis edilmesi için mevzunun bir devlet siyaseti olarak ele alınması gerekiyor. Bu siyaset doğrultusunda yatırım yapmak isteyen işletmecilerin önü açılmalı, fiber kablo döşemek isteyen işletmecilerden istenen yüksek fiyatlar tekrar ele alınmalı, bürokratik pürüzler ortadan kaldırılmalı, altyapı yalnızca birkaç firmanın inisiyatifine bırakılmamalı ve belediyelerin bugüne kadar yapmış oldukları fiber altyapı öbür işletmecilerin de tasarrufuna açılmalı. Bu adımların atılması halinde devletimizin fiber altyapı konusunda OECD memleketleriyle eşit bir seviyeye geleceğinden velev daha ileri bir yatırım yapacağımızdan kuşkumuz yok. Önümüzdeki süreçte bu tahlillerin kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sahiplenilmesi ve kişisel dal eliyle tüm memleket çapında süratle ve yaygın olarak fiber altyapı şebekesinin tesisinin sağlanmasını temenni ediyoruz.” diyor.

“Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ulusal bir öncelik olarak görülmeli”

Hazırladığı tahlilde done merkezlerinin desteklenmesini de munfasıl bir başlıkta ele alan TELKODER memleketimizde üretilen donenin (hem kamu tarafında hem ticari hayatta) yurt dışında depolanmasının güvenlik açısından riskli olduğunun altını çiziyor. TELKODER; bu dataların ulusal güvenliğimizi tehlikeye atacak bir meseleyle karşılaşmamak için devletimizde bölge alan done merkezlerinde saklanmasını ulusal bir öncelik olarak görüyor. Bu mevzuda münhasıran son birkaç yıldır farkındalığın arttığını lisana getiren Teberci: “Kamu temsilcileri tarafından devletimiz verisinin memleketimizde kalması gerekliliği devir zaman lisana getiriliyor. En son Temmuz 2019’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde data merkezlerine direkt atıf yapılarak done merkezlerine ait önlemlere taraf verilmişti. Bunlar sevindirici gelişmeler elbette. Gelgelelim bu çalışmaların kelamda kalmaması ve bir an evvel adım atılması gerekiyor.”

Bünyesinde uzun yıllardır nokta alan Data Merkezi İşletmecileri sayesinde önemli bir haber birikimi bulunan TELKODER’e nazaran devletimizde faaliyet gösteren done merkezlerimizi destekleyecek, teşvik edecek çalışmalar şöyle sıralanıyor:

  • Cazibe Merkezleri kapsamında data merkezlerine sağlanmak istenen teşvikler yararsız kaldı. Verilecek teşviklerin yararlı olabilmesi için vilayet ve beyaz alan sonunun kaldırılması gerek. Her büyüklükteki işletmecinin istediği vilayetlerde yapacağı faaliyetler destek kapsamına alınmalıdır.
  • Elektrik fiyatları Olgu Merkezi işletmecileri için en kıymetli ve en pahalı girdi şu an. Elektrik fiyatlarının en fazla sanayi tarifesinin yarısı kadar olmalıdır.
  • Tüm Erişim Sağlayıcıların iştirakinin zarurî olacağı birden fazla İnternet Değişim Noktasının kurulması bir an evvel gerçekleştirilmelidir.
  • Data merkezlerinin temas suratları yükselmeli, fiyatları düşürülmelidir. Fiber erişim sağlayıcıların Data Merkezlerine şahsi indirimli tarife oluşturmaları farz tutulmalıdır.

Pandemi Telekomünikasyon dalını hem olumlu hem de negatif cephede etkiledi

Tüm dünyada olduğu üzere devletimizde de Covid-19 pandemisi toplumsal hayattan tutun da iktisat, iş yapış modelleri üzere her meydanda değişikliği farz kılıyor. Sair kollar için bir girdi, olmazsa olmaz bir kesim olan Elektronik haberleşme dalı de salgından en çok etkilenen dalların başında geliyor. Pandeminin kesime mali tesirlerine de açıklamasında mekan veren TELKODER mevzuyu kişisel müşteriler ve kurumsal müşteriler olarak iki münferit başlıkta ele almak gerektiğine dikkat çekiyor. TELKODER’e nazaran; bu süreçte ferdî müşteri tarafında uzaktan çalışma ve toplumsallaşma muhtaçlığı üzere mevzular elektronik haberleşme hizmetlerine olan talebi ve buna bağlı olarak ferdi abonelikleri artırdı. Ama mevzunun kurumsal müşteri tarafına bakıldığında durumun farklı olduğu görülüyor. Küçük yahut büyük ölçekli kimi iş bölgelerinin, AVM’lerin, örtük kalması, uzaktan çalışma usulünü benimsemeleri nedeni ile kurumsal abonelik sayılarında düşüş ve tahsilatta ıstırap yaşanmaya başladı.

Yaptığı açıklamada telekomünikasyon şirketlerinin pandemi sürecinde fedakarlıkla çalıştığını ve memleketimizin yeni olağana süratle adapte olmasını sağladığının altını çizen Teberci: “Bu süreç sonrasında dalımızın istenen halde gelişmesi için; pandemi sürecinde tahsilat konusunda kahırlar yaşayan işletmecilerin rahatlatılmasına yönelik işletmecilerin mali açıdan yükümlülüklerinin ötelenmesi yahut taksitlendirilmesinin gündeme alınması yararlı olacaktır. Yeniden bu süreçte artan internet tasarrufu sebebi ile daha süratli upload (yükleme) gereksinimi da ortaya çıktı. Bu noktada, üyelerimiz öncülüğünde yükleme suratları arttı, bu çalışmaların akabinde ana hizmet sağlayıcı olan Türk Telekom ve cep telefonu işletmecileri de yükleme suratlarında artışlar yaptılar. Bu artışların kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bu çalışma vatandaşın aldığı internet hizmeti kalitesini de arttıracaktır. Umuyoruz ki, bu güçlü süreçte elektronik haberleşme dalının öbür tüm dallarda hizmetlerin devamının sağlanması hususundaki ehemmiyeti anlaşılmıştır. Bundan sonra bölümün daha süratli büyümesine yönelik gerekli adımlar daima birlikte atılmasını umut ediyoruz.” diyor.