Teknoloji tabanlı işlerin gelişiminde kuluçka merkezleri kilit rol oynuyor


Teknoloji Geliştirme Nahiyeleri Uyum Toplantısı’nda yapılan açıklamaya nazaran Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni sıradana girilen süreçte gerekli önlemleri bölgesine getiren firmalara, ‘Kovid-19 Inançlı Üretim Kalite Belgesi’ verildiği açıklamasında bulunuldu. İki haftada 76 sanayi kuruluşundan müracaat alındığı ve 7 kuruluşun teftişleri olumlu biçimde tamamlanarak doküman almaya hak kazandığı belirtildi. Hususî kesim ve teknoparklara verilen doküman ve desteklere de değinilen içtimada bugüne kadar 1 milyar 200 milyon liralık bir kaynağı teknoparklara hibe olarak aktardıklarını bildirildi.

Sanayi-Doktora Programı’ndan teknopark firmaları da yararlanabiliyor

Yüksek nitelikli iş gücünün endüstriye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programı’nın sonuçları malûm oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 girişimin destekleneceğini duyurdu. Doktora talebelerinin eğitim müddetince burs desteği ve mezuniyetlerini takriben 3 yıl boyunca istihdam desteği alabildiği programdan teknopark firmaları da yararlanabiliyor.

Teşebbüs ekosisteminin gelişiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Hür Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Teknoparklardaki 6 bin firmanın yüzde 24’ü kuluçka firmasından oluşuyor. Yenilikçi ve inovatif fikirlerin hayata geçirilerek Türkiye’deki teknoloji tabanlı işlerin sıçrama yaratmasını sağlayacak ülkü ortamlar olan kuluçka merkezlerinin sayısının artması için atılan her adım çok kıymetli. Girişimcilik ekosistemini daha ileriye taşıyacak bu üzere adımların takipçisi oluyor, girişimcilerimizi firma destekleri konusunda bilgilendiriyoruz.” dedi.