‘Sosyal medya tatbikleri kartelleşme sürecine girdi’


Eraslan, yaptığı açıklamada, ABD merkezli Zynga’nın Türk oyun geliştiricisi Peak Games’i 1,8 milyar dolara satın almasının bu çapta birinci olması bağlamında kıymetli olduğunu belirtti.

Dijital yerküre ve toplumsal medya sanayisinde yarışması monopolden yapmak isteyen büyük şirketlerin, satın alma stratejilerini kullandığını tabir eden Eraslan, şöyle devam etti:

“Etkili ve özgün bir çıkış yakalayan küçük ölçekli bir toplumsal site, büyük şirketler tarafından satın alınmakta ve kendi bünyesine katılmaktadır. Böylelikle büyük bir çatı altında kendi şirketleri ve satın alınan şirketler ile geniş bir yapı oluşmaktadır. Bu tekelci yapı, şu anda toplumsal medya sanayisini üç büyüğü olarak tabir edilebilecek, Google, Facebook ve Twitter tarafından öncelikle oluşturulmaktadır. Google tarafından 2001-2013 yılları arasında 115 şirket, Twitter tarafından 2008-2013 yılları arasında 28, Facebook ise kurulduğu tarihten günümüze 35 şirket satın almıştır. Bu satın almalar gösteriyor ki dijital yerküre ve çevre medya sanayisi kartelleşme sürecindedir ve büyük şirketler değişik fikirlerin kendi denetimlerinde olmasını istemektedir. Bu politikayı münhasıran Facebook faal olarak kullanmaktadır.”

“İçerikten fazla ekiplere odaklanıyorlar”

Eraslan, Peak Games’in muvaffakiyetinin yalnızca ABD ve Türkiye’de değil yaklaşık 200 memleketten aldığı yüksek indirmelerle tüm yerküreye yayıldığını kaydederek, “Peak Games’in Zynga tarafından satın alınması dijital yerküre ve toplumsal medya sanayisinde çalışmalar yapan Türk şirketler için elbette değerli bir örnek olacak ve velev daha ziyade gencin bu sanayiye girmesini teşvik edecektir. Ama amaç bağlamında artık daha yüksek noktalar düşünülmelidir. Zynga tarafından satın alınabilecek şirket konumuna Zynga’yı satın alabilecek şirket ortaya çıkartılmaya çalışılmalıdır.” sözlerini kullandı.