Sentinel-2A, 5 yılda 1.2 milyar kilometre yol kat etti

23 Haziran 2015 tarihinde fırlatılmasından bu yana Airbus prodüksiyonu Copernicus Sentinel-2A uydusu, tarım ve ormancılık idaresi de dahil olmak üzere pek çok hizmet ve tatbik için yüksek çözünürlüklü optik manzara sunuyor. 7 Mart 2017’de fırlatılan ikizi Sentinel-2B ile birlikte operasyonların başlamasından bu yana Sentinel-2’den gelen datalar, tüm Copernicus olgularının yüzde 60’ından fazlasını temsil ediyor. Bu bakımdan misyon, tüm Copernicus uydu ailesinin en yaygın kullanılanı haline geldi.

Copernicus Sentinel-2 uydularının her ikisi de, Dünya’nın kara kütlelerinin ve bitki örtüsünün ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan 13 spektral banda sahip Airbus tarafından inşa edilen son teknoloji, geniş açılı ve yüksek çözünürlüklü multispektral görüntüleyici (MSI) taşıyor. Yüksek çözünürlük, yeni spektral yetenekler, 290 km’lik görüntüleme sahası ve tekrar ziyaret müddetleri kombinasyonu ile Dünya’nın farklı manzaralarını sunuyor. Misyon, birebir yörüngedeki optimum kapsama ve data iletimi için 180°lik aralığa sahip iki özdeş uydudan oluşan bir takımuydu üzerine heyeti. İkisi birlikte ekvatorda her beş günde bir ve Orta Avrupa’da her üç günde bir olmak üzere tüm Dünya’nın kara yerlerini, büyük adalarını, iç ve kıyı sularını görüntüyor.

Misyon, tarım, ormancılık üzere pek çok ortamda pratiğe yahut azık güvenliği idaresine yardımcı olmak için haber sağlar. Ayrıyeten çeşitli bitki endekslerini belirlemek için de uydu görüntüleme kullanılabilir. Misyon tarafından sunulan güçlü spektral örnekleme sayesinde yaprak klorofil içeriği yahut yaprak suyu içeriği üzere jeofiziksel değişkenlikler belirlenebilir. Bu, tesirli verim iddiası ve Dünya’nın bitki örtüsü ile ilgili tatbikler için bilhassa değerli.

Bitki büyüme sürecini izlemenin yanı sıra, Sentinel-2, arazi kapsamındaki değişiklikleri haritalamak ve dünya ormanlarını izlemek için kullanılabilir. Ayrıyeten göllerde ve kıyı sularında kirlilik hakkında da haber sağlıyor. Sel, volkanik patlamalar ve heyelan manzaraları, afet haritalamasına ekte bulunuyor ve kişisi yardım uğraşlarına yardımcı oluyor. Buna ek olarak, başlangıçta bunun için tasarlanmamış olmasına karşın, Sentinel-2 uyduları yüzen deniz kalıntılarını tespit etmeye de yardımcı olabiliyor.

Airbus’ın sahip olduğu ve işlettiği European Data Relay System (EDRS) sayesinde büyük ölçüde Sentinel-2 verisini Dünya’ya iletmek mümkün, o denli ki 2019 yılında misyon, ayda yaklaşık 390 TB done ulaştırmış durumda. EDRS, lazer muhabere terminali taşıyan bir jeostatik uydular ve düşük Dünya yörüngesi uyduları ağı. SpaceDataHighway olarak da bilinen sistem, Sentinel-1 ve Sentinel-2 dahil olmak üzere birçok uydu için inançlı ve süratli muhabere hizmetleri sunuyor. Münhasıran çevresel izleme, acil müdahale ve güvenlik misyonları üzere kritik vazifeler için dataların devranında kullanılabilirliğine ekte bulunuyor.

Sentinel-2A yörüngede beşinci yılını kutlarken, bir sonraki uydu çifti Copernicus Sentinel-2C ve 2D, Friedrichshafen’daki (Almanya) Airbus uydu entegrasyon merkezinde şekilleniyor. The Optical Communications Payload (OCP), ‘C’ modeline yeni entegre edildi ve son testlerini muvaffakiyetle tamamladı, ‘D’ modelinin entegrasyon faaliyetleri de koşut olarak ilerliyor.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox