SAP, pandemi sürecindeki yeni tahlillerini duyurdu

Dünyanın dört bir yanında yaşanan Kovid-19 salgını nedeni ile şirketler bugüne kadar gibisi görülmemiş zorluklarla karşı zıdda kaldılar ve bu süreçte çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini en âlâ biçimde destekleyebilmek için sağlam öngörülere sahip olmalarını sağlayacak teknolojilere yöneldiler. Bu gereksinimleri karşılamak için adım atan SAP SE, yeni tahlillerini ortaya çıkardı. SAP, şirketlerin tedarik zincirini ve dala mahsus süreçleri geliştirmelerine, iş ağları üzerinden yeni temaslar kurmalarına ve sürdürülebilirliği işlerinde muvaffakiyete ulaşmanın kıymetli bir kriteri olarak konumlandırmalarına yardımcı olan tahlillerini 15 Haziran’da online olarak düzenlenen SAPPHIRE NOW Converge aktifliği kapsamında duyurdu. 

SAP’nin Eser Mühendisliğinden Sorumlu Idare Heyeti Üyesi Thomas Saueressig, “Kovid-19 bunalımı boyunca oluşan ve sonrasında oluşabilecek meçhul devirlerde şirketler, çeviklik kazanmak ve değişimle başa çıkabilme gücünü artırmak için emin adımlar atmalarına ve hakikat kararlar almalarına yardımcı olacak sağlıklı bir iş ortağına gereksinim duyuyorlar. Günümüzün hiper-bağlantılı dünyasında, kurumların çevresel faktörlere ve pazardaki değişimlere süratli karşılık vermeleri daha da değerli hale geldi.” dedi. 

SAP, müşterilerinin iklimle ilgili amaçlarını gerçekleştirmelerine destek olmak için Climate 21 programını duyurdu. Oluşturduğu uzun vadeli yol haritası ile SAP, sürdürülebilirlik metriklerini SAP’nin tahlil portföyüne dâhil etmek için birlikte inovasyon yaptığı iş ortaklarıyla çalışacak. Bu çalışma, müşterilerin bedel zinciri boyunca eserlerinin ve operasyonlarının karbon ayak izlerini anlamalarına, tahlil etmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olacak

SAP Product Carbon Footprint Analytics (SAP Eser Karbon Ayak İzi Analitikleri) pratiği, Climate 21 programının birinci tahlili olarak tasarrufa sunuldu. Tatbik, SAP S/4HANA ve farklı kaynaklardan gelen olguları kullanıyor ve bu haberleri SAP Analytics Cloud (SAP Analitik Bulut) tahlili içerisinde hesaplıyor. Bu, müşterilerin karbon ayak izlerini anlamalarına yardımcı oluyor ve sera gazı emisyonlarını tahlil ve optimize etmek için bir temel sunuyor.

SAP’nin Sanayi Bulut tahlilleri uçtan uca süreçlerin kapsamını genişletecek

Akıllı işletmeler, mevcut iş modellerini optimize etmek ile dijital teknolojileri kullanarak üst seviye inovasyonlar gerçekleştirmek, yeni gelir akışları ve büyüme potansiyeli yaratmak arasında bir istikrar arıyor. SAP ve iş ortakları, müşterilerinin kendi kesimlerindeki ana faaliyetlerini yürütmelerine yardımcı olmak için SAP’nin akıllı tahlil kümesindeki uçtan uca süreç idaresinin kapsamını genişleten sanayi bulut tahlilleri sunuyor. 

SAP’nin sanayi bulut stratejisi çerçevesinde SAP ve iş ortakları yenilikçi ve dikey tahliller sunacaklar. Bu tahliller, Business Technology Platform (İş Teknolojisi Platformu) portföyündeki teknolojiler üzerine inşa edilecek ve daha güzel bir müşteri ve kullanıcı deneyimi sağlamak için açık bir API (Application Programming Interface – Tatbik Programlama Arayüzü) çerçevesi, açık süreç modeli, açık tesir ortamı modeli ve ortak iş hizmetlerini kullanacak. SAP’nin akıllı tahlil kümesiyle birlikte çalışabilme özelliği süratli geliştirme, tatbik ve entegrasyon sağlıyor. Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve SAP’nin gayri ileri teknolojileri, gelişmiş iş tatbikleri ve iş meydanında hudutların ötesinde, üst seviye inovasyonlar sağlayarak yazılım geliştiricilerin çalışmalarını hızlandırmasına ve daha yüksek iş pahası sunmasına yardımcı olacak.

SAP, Tedarik Zincirinde Sanayi 4.0 yatırımını artırıyor

SAP, Industry 4.Now teşebbüsü ile şu an sanayi 4.0 için yatırımın tam devranı olduğunu düşünüyor. Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve süratli geri dönüş sağlamak emeliyle tedarik zincirinde dizayndan operasyona değerli yenilikler getiriyor. Bu yenilikler, şirketlerin tedarik zincirindeki alıcılardan gelen artan haber akışını yakalayabilen ve tahlil edebilen akıllı eserler ve pahalar tasarlamasına ve üretmesine yardımcı olabilir. Bu yaklaşım, müşterilerin Sanayi 4.0’ı fabrika odaklı bir teşebbüsten şirket umumunda bir işletme stratejisine taşımasını sağlıyor.

SAP, Industry 4.Now ile dizayndan operasyona kadar iş süreçlerini akıllı olarak yönetmeye çalışıyor. Bu doğrultuda SAP sunduğu yenilikler ile şirketlerdeki akıllı eserler ve kurumsal varlıklar için ömür döngüleri boyunca dijital bir yapı oluşturmalarını sağlayacak gerçek devirli öngörüler sunuyor. Bu akıllı sistemler, gömülü analitik ve öngörü yetenekleriyle, şahısları daha uygun iş kararları alma konusunda yetkinleştirerek, yeni iş modellerinin ve gelir akışlarının önünü açabilir.

SAP, birleşik bir iş ağı için yeni stratejisini açıkladı

SAP, tasarım, planlama, kaynak sağlama, satın alma, üretim, lojistik ve varlık operasyonlarını kapsayan tüm tedarik zinciri süreçlerinde uçtan uca görünürlük, daha fazla verimlilik ve iş birliği sağlayacak yeni stratejisini açıkladı. SAP’nin tamamını kapsayan bu teşebbüs, gerçek devirli ERP, gelişmiş analitik ve Ariba Network, SAP Asset Intelligence Network, SAP Logistics Business Network ve SAP Fieldglass üzere başarılı iş ağı tahlillerinden elde edilen öngörüleri kullanarak, kolektif zekâyı açık ve birlikte çalışılabilir bir iş ağı üzerinden sunuyor. Bu şirketler arası güç merkezlerinde gerçekleşen 3,3 trilyon doları aşkın ticaret süreç hacmi ile SAP, sürdürülebilir ve dayanıklı tedarik zincirleri kurulmasına, iş modellerinin dönüştürülmesine ve global seviyedeki aksaklıklara karşı çeviklik kazanılmasına yardımcı olacak.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox