Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge yatırımını artırmak için yeni düzenleme

Yatırımlara Girişim Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, yatırımcı firmaların Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmalarını teşvik etmek maksadıyla düzenleme yapıldı. 

Bu kapsamda desteklerden yararlanan yatırımlarda, yatırım tamamlama vizesini müteakip 3 yıl boyunca her yıl net satışların taban yüzde 2’si kadar Ar-Ge harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporuyla belgelendirilmesi halinde, vergi indirimi desteği, belirlenen azami nispetleri aşmamak kaydıyla, yatırıma ek orantısına 5 puan ek edilmek suretiyle uygulanacak.

Girişim bazlı teşvik sisteminden faydalanan firmaların istihdam maliyetlerini yatırım periyodunda de azaltabilmek emeliyle sigorta primi patron payı desteğinin uygulanmasının yatırım devrinde başlamasına da imkan sağlandı.

Güç desteği tatbikleri

Öte yandan, düzenlemeyle bu yardımlarda güç desteği pratiğine ait metotlar de belirlendi.

Güç desteği pratiğine, firma tarafından talep edilmesi halinde, yatırımın kısmen işletmeye geçişinin görevlendirilen en az 2 eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ait raporun onaylanması, yatırım harcamalarına ait yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi yahut yatırım tamamlama vizesi yapılarak büsbütün işletmeye geçilmesiyle başlanabilecek.

Kısmen işletmeye geçildiğinin konumunda tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat fiyatının yatırım teşvik evrakında öngörülen makine ve teçhizat fiyatına orantısı nispetinde güç desteği kullandırılabilecek.

Kısmen işletmeye geçişe ait tespit süreci azami yılda bir sefer yapılacak ve yatırım tamamlama vizesinden evvel yararlanılabilecek yekun güç desteği fiyatı, destek kararında belirlenen azami güç desteği meblağının yüzde 50’sini geçemeyecek.

Yatırımcılar, müracatlarını elektronik ortamdan yapabilecek

Ayrıyeten, düzenleme kapsamında girişim bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların müracaatlarını Elektronik Teşvik Tatbik ve Yabancı Varlık Haber Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapabilmesi sağlandı.

Girişim bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların yatırımları hakkında daha ayrıntılı haber vermelerini temin etmek ismine hazırlanan ekte de düzenlemeye gidildi.

Buna nazaran, kelam konusu ekin bağımsız danışmanlık kuruluşları yahut kalkınma/yatırım bankalarınca hazırlanması talep edildi.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox