Rüzgar gücünün bakım ve onarımına dikkat

Topluluklar, ucuz ve berrak enerjiyi talep etmeyi daha yüksek sesle lisana getiriyor. Memleketlerin etraf, güç ve iktisat üçgenindeki planlarında da en temel kaynağı rüzgar gücü oluşturuyor. Hem çevreci hem de yenilenebilir güç olan rüzgarın yararlarına ulaşmak ise art planında değerli süreçleri olan bakım ve onarımları barındırıyor. Rüzgar gücünün sağladığı sayısız yarara ulaşan tüm rüzgar devletlerindeki en değerli ögenin rüzgar türbinlerindeki sürdürülebilir bakım ve onarım sistemleri olduğunu belirten Memleket Güç Umumi Yöneticisi Ali Aydın’a nazaran, dünyanın 10 rüzgar memleketinden biri olarak gösterilen Türkiye’nin rüzgar gücündeki gelişmişlik seviyesinin devamlılığının değerli ilerlemeler kaydettiği bakım ve onarım süreçlerindeki hizmet kalitesine bağlı olduğunu lisana getiriyor.

Karşılaştırılan tüm fosil yakıtlı güç çeşitlerine nazaran önemli kademede düşük maliyetli olan rüzgar gücü, başkalarına orantıyla da çok çevreci olması ile dikkat çekiyor. Gelecek nesillere arı bir ömür bırakabilmenin güç boyutundaki kıymetli çıkış yolu olan rüzgar, tüm dünyada yükselişine devam ediyor. Memleketimizde de güç gereksinimimizin %8’ini karşılayan rüzgarın sağladığı ekonomik yararın başta güç ithalatındaki arz ve dışa bağımlılıktaki düşüş olduğuna dikkat çeken Ali Aydın, sahip olduğumuz ve her yıl üzerine koyarak gelişen rüzgarımızın hem topluluğumuzun isteklerine yanıt verebileceğini hem de önemli istihdam yaratılacak bir alan olduğunu aktarıyor. 

RÜZGAR TÜRKİYE’DE 15 BİN KIMSEYI İSTİHDAM EDİYOR

Münhasıran rüzgar gücünün geliştiği Avrupa devletlerinde ekonomik istihdamın boyutları her yıl daha da artıyor. Tüm Avrupa umumunda rüzgarın sağladığı istihdam 300 binden fazla. Devletimizin de rüzgar gücüne vereceği değer ve destekle önemli kademede istihdam kaynağına kavuşacağını aktaran Aydın, TÜREB’den edinilen haberlere nazaran devletimizdeki rüzgarın sağladığı istihdamın 15 bin kişi olduğunu söz ediyor. Bir rüzgar türbinin faaliyete geçmesi için fabrika sürecinden kurulumuna, işletmesinden bakım ve onarımlarına kadar birçok kişinin istihdamı sağlanan rüzgar kolunun devletimizde daha da gelişeceğine inancı olan Aydın, üretici, yatırımcı ve hizmetler döngüsündeki sağlanacak desteklerin hem ucuz enerjiyi hem de istihdamın artmasını sağlayacağını da belirtiyor.

Kıymetli süreçlerden ve aşamalardan geçerek kurulan ve güç üretmeye başlayan rüzgar türbinleri, adeta geleceğin gücünde kıymetli bir yapı taşını temsil ediyor. Duruş vadelerinden, karşılaşılan birçok probleme kadar bir rüzgar türbinin sıhhati ve işleyişi rüzgar gücüne direkt tesir ediyor. Gerekli bakım ve onarımları dikkate almayan işletmelerin sonraki süreçte önemli zararlarla karşılaşabildiğini de aktaran Aydın, bu durumun sonucunda devlet gücünün ve iktisadının de yara aldığı bir döngünün gerçekleştiğini belirtiyor.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox