RTÜK’ten Spotify ve Foxplay’e erişim manisi uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığı tespit edilen ve aralarında Spotify ve Foxplay’in de yer aldığı kurumlara, 72 saat içinde lisans alması için süre verdi.

RTÜK’ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvurunun yapılması ve 3 aylık lisans ücretinin peşin ödenmesi durumunda Spotify ve Foxplay’in de yer aldığı bazı kurumların üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği, aksi takdirde erişimin engelleneceği ifade edilerek şöyle denildi:

“Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur.”

Kaynak: Reuters

Geri
Instagram
Facebook
Superbox