Özel yetenekli öğrencilere TÜBİTAK’tan dayanağı

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı İzmit Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) rehber öğretmeni Merve Koçer’in hazırladığı “Özel Yetenekliler İçin Toplumsal ve Duygusal Öğrenme Bilim Okulu” projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Proje yürütücüsü Merve Koçer, AA muhabirine, toplumsal ve duygusal gereksinimlerin, bireyin bulunduğu ortama sağlıklı ahenk sağlaması açısından kıymetli olduğunu söyledi.

Özel yetenekli bireylerin, üstün bilişsel özelliklere sahip olduğunu lakin toplumsal ve duygusal hünerlerinin desteklenmeye gereksinim duyduğunu aktaran Koçer, “Bu durum, onların başka bireylerle ahengini ve irtibatını etkilemektedir. Hasebiyle olağan öğrencilere nazaran, özel yetenekli öğrencilerin toplumsal ve duygusal gelişiminin desteklenmesine daha çok gereksinim vardır.” tabirini kullandı.

“Geleceğin uygun yöneticilerini geliştirmek için bugünden temellerini atalım”

Koçer, bu kapsamda hazırladıkları “Özel Yetenekliler İçin Toplumsal ve Duygusal Öğrenme Bilim Okulu” projesinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini lisana getirerek, şöyle devam etti:

“Bu çalışmada özel yetenekli bireylerin, güçlü ve zayıf taraflarını, hislerini tanımalarına ve yönetmelerine, tesirli bağlantı hünerlerini öğrenmelerine, iş birliği yapabilme ve sorun çözme marifetlerini geliştirmelerine ve gaye belirleme yeterliğini geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Özel yeteneklilerin ön ergenlikte toplumsal duygusal öğrenme maharetlerini kazanmaları ergenlik devrindeki çatışma çözmesini kolaylaştıracaktır. Bugünün özel yetenekli çocuklarının, sanayi kenti olan Kocaeli’de yarının sanayicileri olacakları dikkate alındığında, özel yetenekli bireylerin meslek hayatında karşıdaki bireylere yönelik davranışları, toplum faydası ismine etik karar verebilmeleri ve küme dayanışması içinde çalışabilmeleri, iş randımanını artıracaktır ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacaktır.”

“Üstün zekalı öğrencilere yönelik kabul gören birinci psikoloji proje”

Koçer, amaç kitlenin 5. sınıf öğrencileri olduğunu belirterek, 40 öğrencinin projeden yararlanmasının sağlanacağını kaydetti.

Proje kapsamında aktifliklerin 14-25 Eylül’de düzenlenmesinin planlandığını lisana getiren Koçer, şu bilgileri verdi:

“Bu proje; öğrencilere öz-kontrol, öz-düzenleme, hisleri tanıma ve tabir etme, bağlantı, şuurlu farkındalık, empati, çatışma çözme, iş birliği, sorun çözme, karar verme ve strateji belirleme hünerlerinin gelişmesinde yardımcı olacaktır. Öğretim tekniklerinden eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılacaktır. Bu kapsamda lifekinetik metot, fotoğraf, vücut perküsyonu, meditasyon, özel eğitim, drama, sinema terapi, bilişim teknolojileri, sosyobilimsel yaklaşım, bowling, akıl oyunları yol ve teknikleri kullanılacaktır.”

Koçer, projenin TÜBİTAK 4004 Tabiat Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında üstün zekalı öğrencilere yönelik kabul gören birinci psikoloji projesi olduğuna işaret ederek, projenin Ormanya, Eriklitepe, Kasr-ı Hümayun, Saatçi Ali Efendi Konağı, Atatürk ve Redifevi üzere yerlerde yapılacak etkinliklerle gerçekleştirileceğini söyledi.

Aktifliklerin Kocaeli, Gazi ve İstanbul üniversitelerinden akademisyenlerin ve daha birçok uygulama alanında çalışan eğitmenlerin iştirakiyle yapılacağını aktaran Koçer, “Amaç öğrencilerle bilimsel çalışma yapılırken Kocaeli’nin tabiatını ve tarihini tanıtmanın yanı sıra lifekinetik metot, fotoğraf, vücut perküsyonu, meditasyon, özel eğitim, drama, sinema terapi, bilişim teknolojileri üzere farklı disiplin alanlarından faydalanılarak toplumsal ve duygusal öğrenme maharetlerini geliştirmektir.” dedi.

Eğitimlerin kümeler halinde düzenleneceğini anlatan Koçer, eğitimler sırasında öğrencilerin yanında bir hemşirenin bulunacağını belirtti.

Koçer, Vilayet Genel Hıfzıssıhha Heyetinin bilgilendirildiğini ve pandemi nedeniyle bütün tedbirlerin alındığını da kelamlarına ekledi.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox