Özel sektörün 1 yıl içindeki anapara geri ödemesi 41.2 milyar dolar

Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ait özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, geçen yılın kasım ayında 2019 sonuna kıyasla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18.4 milyar dolar azalarak 160.9 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 136 milyon dolar gerileyerek 8.6 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları 3.2 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 648 milyon dolar düşüşle 20.3 milyar dolara geriledi. Bankacılık dışı finansal kuruluşların ise uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2.1 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 1.1 milyar dolar gerileyerek 2.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın kasım ayında 2019 sonuna göre, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmalarının 10.3 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 45 milyon dolar gerileyerek 7.1 milyar dolara indiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, geçen yılın kasım ayında 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 135 milyon dolar artışla 5.8 milyar dolar oldu. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 303 milyon dolar azalışla 1.3 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 160,9 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,6’sını dolar, yüzde 33,4’ünü Euro, yüzde 2,1’ini Türk lirası ve yüzde 1,9’unu ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 8,6 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,1’inin dolar, yüzde 35,3’ünün Euro, yüzde 20,6’sının Türk lirası ve yüzde 3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Özel sektörün bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 41,2 milyar dolar oldu.