Net UYP kasımda 386 milyar dolar açık verdi

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2020 Kasım sonu verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,7 oranında azalışla 228,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,6 oranında artışla 614,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -345,8 milyar dolar iken 2020 Kasım sonunda -385,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi
2019 yıl sonuna göre yüzde 21,8 oranında azalışla 82,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,6 oranında azalışla 90,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,9 oranında azalışla 44,2 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 20,5 oranında artışla 197,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 17,0 oranında azalışla
110,0 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 24,4 oranında azalışla 24,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 59,8 oranında azalışla 6,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,0 azalışla 47,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artarak 307,4 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında azalarak 32,6 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 8,8 oranında artarak 14,8 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,4 oranında azalarak 63,0 milyar
dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,2 oranında azalarak 95,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.”