Nakit temettü dağıtım tarihleri

Temettü dağıtımına dair İdare Konseyi kararı almış BİST şirketlerinin dağıtmayı planladığı nakit temettü meblağı, temettü dağıtım tarihi ve 29 Aralık 2020 kapanış fiyatlarına nazaran hesaplanmış temettü randımanları ekteki tabloda yer almaktadır. 

17 Nisan 2020 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Toplumsal Hayata Tesirlerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 12. unsuru  ile sermaye şirketlerinin,

-30.09.2020 tarihine kadar 2019 net devir karının sırf % 25’inin dağıtılabileceği,                  

-Bu müddetin Cumhurbaşkanlığı tarafından uzatılabileceği ya da kısaltılabileceği,                                 

-Genel heyetçe 2019 yılı hesap devrine ait kâr hissesi dağıtımı kararı alınmış lakin şimdi hisse sahiplerine ödeme yapılmamışsa yahut kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net devir kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ait ödemeler birinci fıkrada belirtilen mühletin sonuna kadar erteleneceği bildirilmişti. Fakat 18 Eylül 2020 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı mucibince 6102 sayılı TTK süreksiz 13. Unsurunun birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtımına ait mühlet üç ay daha uzatıldı.

 

2019 karının %25’inden fazlasını dağıtmak üzere İdare Heyeti kararı almış şirketler Genel Kurul’da bu oranı düşürebilir ya da birden çok taksitte ödeme kararı alarak %25’lik kısmı ilgili kanunda bahsedilen 31 Aralık 2020 tarihinden evvel, kalan kısmı ise bu tarihten sonra ödeyebilirler. Şirketler Genel Şura kararlarını paylaştıkları vakit temettü tablomuz güncellenmektedir.              

 

İlgili belgeyi indirmek için tıklayınız.

https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/3949/bist-sirketleri-nakit-temettu-dagitim-tarihleri-30.12.2020.htm

 

Kaynak BMD
Hibya Haber Ajansı