Memleketler arası Espor Federasyonu ‘Eğitim ve Gençlik Komisyonu’ kuruldu

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde yüzde 63 büyüme gösteren ve 2021’de 200 milyar dolar barajını geçeceği iddia edilen, oyun ve espor koluna yerkürede 2,5 milyar kişi ilgi duyuyor. Yüzde 80’i lise ve üniversite talebesinden oluşan, genç ve dinamik bu kola mahsusen eğitim kurumları da büyük ilgi gösteriyor. 

Espor Eğitimi ve Gençlik Liderliği Encümeni, akademisyenler, başkanlar ve talebeler olmak üzere üç konseyden oluşacak. Encümen yalnızca espor ekosistemini genişletmek ve eğitim kurumlarında espor meydanını güçlendirmekle kalmayacak. Birebir vakitte paylaşılan vizyonlar ve pahalar altında gençlerin eğitim ve tedrisatını desteklemek için kullanılabilecek müfredat materyalleri ve kursları geliştirmeye odaklanacak.

Komisyon’un amacı: Gençleri espor sahasında eğitip bilinçlendirmek

Milletlerarası Espor Federasyonu’nun, Eğitim ve Gençlik Komisyonu’nun çalışmaları ile esporda uğraş eden gençlerin kariyerleri oyuncu olarak bitse de talebeler yeni yetenekler kazanıp, espor kesiminin bir kesimi olmaya devam edecek. 

Esporda uğraş eden gençlerin kariyerleri ortalama 24-25 yaşına kadar sürmekte ve fizikî sporlar ile karşılaştırıldığında bu nispeten kısa bir devir. Birebir devranda da yüksek tahsil periyodunu kapsayan bu yaş aralığına şahsi eğitim programları tasarlanması gereksinimine karşılık vermek üzere yerkürede birçok üniversitede çalışmalar yapılıyor. 

Memleketler arası Espor Federasyonu Yöneticisi Vlad Marinescu bahisle ilgili şu kelamları kaydetti:

 “Serhat Bekdemir’in Eğitim ve Gençlik Komisyonu’na liderlik edeceğini duyurmaktan memnunluk duyuyorum. Espor eğitimi ve mektepler arası espor müsabakalarına global bir tesir yaratmak için eğitim kurumlarıyla yakın çalışma rolünü üstlenecektir” 

Serhat Bekdemir ise görüşlerini şu halde lisana getirdi:

“Dünyanın her tarafında esporun müfredata girmesiyle yükselişe geçen mektep esporunun, eğitim ve tertiplerini IESF çatısı altında geliştirilmesine ek sağlayacak olmaktan ötürü büyük bir heyecan duyuyorum. Gençleri, aileleri ve kurumları espor hakkında eğitmek ve fırsat yaratmak için yerkürenin sayılı eğitim kurumlarını bu çatı altında bir araya getireceğiz”

IESF’nin Espor Eğitimi ve Gençlik Komitesi, üniversite ekosistemini birleştirmek, desteklemek ve üye memleketler aracılığıyla espor standardını yükseltmek için çalışacak.