‘Küresel salgınla birlikte dijital çağın içine düştük’

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, global salgınla birlikte dijital çağa girmediklerini, adeta bu çağın içine düştüklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yerkürenin siber ortamda birçok değişimi yeni sorun ortamlarıyla birlikte getirdiğine dikkati çeken Ünal, “Yaşadığımız gerçekliğin derhal yanıbaşında siber hareketlerimizin, etkileşimlerimizin var ettiği bir siber yerküre uzunca bir devirdir oluşuyor. Yaşadığımız yerküre toplumsal meseleleri ve nesnel gerçekliğinin karmaşıklığı yetmezmiş üzere akışkan, kaotik ve kendi dinamikleri ile hareket eden siber yerküre daha çetin, çetrefilli bir hal alarak ilerliyor.” sözlerini kullandı.

Ünal, kendi vatandaşları birebir devranda siber ağların kullanıcısı durumunda olan devletlerin siber yerkürede vatandaşlarının haklarını korumak için harekete geçtiğini bildirdi.

Siber yerkürenin yeni hükümranları Google, Microsoft, Facebook, Youtube, Twitter üzere ağ sağlayıcıların adeta kendi tertiplerini kurma eğiliminde olduğuna dikkati çeken Ünal, siber yerküredeki hadiselere uygulanacak memleketler arası hukuk esasları kitabının Cambridge tarafından yayınlandığını aktardı.

Gayenin büyük teknoloji şirketlerinin siber egemenlik ve siber hegemonyaya yönelik çalışmalarını yasal yere çekmek olduğunun altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

“Siber egemenlik ve siber hegemonya birebir devranda yeni ve büyük bir sorun ortamı olarak önümüze çıkıyor. Büyük teknoloji şirketleri donelerimiz üzerindeki denetimleri ile yeni bir tertibi şekillendiriyorlar. Veri madenciliği ile siber yerküre meydanına mahsus yeni bir sömürgecilik biçimi gelişiyor, donelerimiz üzerinden oluşan bağımlılık kabul edilemez asimetrik bir ilgi doğuruyor. Dijital çağın hammaddesi olgudur. Bu data sisteminde kimi topluluklar doneyi işleyen ve üretim sağlayan ‘upload’ toplulukları olarak, bazıları ise pasif bir konumda yönlendirilen ve sadece tüketime yönelen ‘download’ toplulukları olarak şekilleniyor. Veriyi elinde tutanın denetimi de elinde tutacağına ait yaygın kanı giderek kaçınılmaz bir hakikat halini almaktadır. Dijital farkındalık ile siber vatanımızın korunması gerekliliğine, siber egemenliğimizin hadlerine dair güçlü bir bilinçlilik haline gereksinimimiz var.”