Koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan genleri bulundu

Üniversiteden yapılan açıklamaya nazaran, EÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Kısmı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Suner Karakülah ile İzmir Biyotıp Genom (İBG) Merkezi’nden  Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Oktay, Doç. Dr. Gökhan Karakülah ve doktora öğrencisi Tabiat Eskier’den oluşan araştırma grubu, farklı ülkelerdeki hastalardan toplanan toplam 30 bin koronavirüs genom bilgisinin yer aldığı “Tüm İnfluenza Bilgilerinin Paylaşımı Global İnisiyatifi” (GISAID) bilgileri üzerinde birtakım çalışmalar gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen araştırmacılardan Doç. Dr. Karakülah, bu çalışmalarda, virüsün belirlenen değişimlerinin, virüs genleri üzerinde birebir oranda dağılmadıklarını ve virüsün kimi genlerinin başkalarına nazaran daha çok değişime uğradığını belirlediklerini aktardı.

Koronavirüs genomunda vakitle biriken değişimlerin pandemi evreleri boyunca farklılık gösterdiği belirten Karakülah, şu bilgileri verdi:

“Virüsün kendi kendisini kopyalamasında rol oynayan ‘RdRp’ ve’ Nsp14′ genleriyle akciğerlere tutunmasından sorumlu Spike proteininde gerçekleşen mutasyonlara baktık. Bu mutasyonları taşıyan virüslerde yayılım suratının daha yüksek olduğunu ve hasebiyle bulaşıcılığının da daha fazla olabileceğini öngörüyoruz. Bu da bize koronavirüsün değişkenliği ve olası bulaşıcı tesirleri üzerinde öngörüde bulunmamızı sağlıyor. Şayet bu mutasyonları taşıyan virüsler varsa o vakit bize bulaşıcılık konusunda erken ikaz sistemi üzere ikazlar verebilecek. Hastanelerin atık sularında ya da toplu ulaşımda sürüntü yoluyla örnek alındığında burada elde edilen bilgilerde RdRp, Nsp14 genleriyle Spike proteinindeki mutasyon taşıyan virüsler varsa o vakit bunların kimilerinin daha bulaşıcı olabileceği ve daha süratli yayılım gösterebileceği sonucuna varabiliyoruz.”

Karakülah, bulgularının istatistik ve biyoinformatik tahlil sonuçlarına dayandığını belirterek, “Klinik dataların de bu bulguların içine entegre edilmesiyle mutasyonların hastalık üzerine mümkün tesirlerinin aydınlatılabileceğini düşünüyoruz.” tabirlerini kullandı.