Koronavirüs salgını sürecinde internet gereksinimi arttı

Salgın çeşitli kaygılar oluştursa da, tüketiciler yeni aygıtlar satın almaya devam etti ve bilişim hizmetlerini daha çok kullandılar. Yeni dijital davranışlar şekillendikçe, servis sağlayıcılarının kesintisiz dijital bağlantı sağlama yeteneklerinin kriz periyotlarında toplumun desteklenmesi açısından ne derece kritik bir role sahip oldukları net bir biçimde ortaya çıktı.

Dijital Geleceğe Giden Yol

Gelecekteki taleplerin karşılanabilmesi için taşınabilir irtibata yönelik çok daha güçlü ve sağlam ağlara muhtaçlık var. İşte bu noktada 5G devreye giriyor. 5G, günümüzün sabit geniş bant irtibatlarıyla karşılaştırabilir kablosuz irtibat suratı sunarken, çağdaş 4G şebekelerine nazaran çok daha düzgün güç verimliliği sağlıyor.

Taşınabilir irtibatın gelişimindeki bir sonraki adım olan 5G’nin en kıymetli gayesi ise kontaktan faydalanabilecek her türlü aygıtın her yerden bağlanabilmesini sağlamak. 5G teknolojisi akıllı meskenler, trafik güvenliği, kritik altyapılar, sanayi süreçleri ve yüksek süratli medya dağıtımı üzere birçok yeni uygulamayı ve kullanım senaryolarını destekleyecek.

Yeni uygulamaların ve kullanım senaryolarının taleplerinin karşılanabilmesi için 5G’nin yapabilecekleri, evvelki jenerasyon taşınabilir bağlantı teknolojilerinin çok daha ötesine uzanacak.

Örnek olarak 5G çok yüksek data transfer suratları, çok kısa gecikme mühletleri (latency), çok yüksek güvenilirlik, yüksek güç verimliliği ve birebir alanda daha fazla aygıt kullanabilme imkanı sağlayacak. Lakin 5G’nin yapabilecekleri yalnızca akıllı telefonlarla sonlu değil. Ayrıyeten, Objelerin İnterneti’nin (IoT) gelişimini de hızlandıracak.

21’inci yüzyılın en değerli teknolojik dönüşümlerinden biri haline gelecek olan 5G, işgücü ve finans dalı dahil olmak üzere tüm bölümleri etkilemenin yanı sıra mal ve hizmetlere olan talepleri de şekillendirecek. 5G’nin sonucu olarak Yapay Zekâ ve otomasyon üzere teknolojiler yaşama ve çalışma usulümüzü daha da uygunlaştırma potansiyeline sahip olacak.

Tüketicilerin 5G ağlarından beklentileri

Irtibatlar, hem iş hem de cümbüşle ilgili faaliyetlerini yürütmeleri açısından çok daha kıymetli hale geldiğinden tüketicilerin ağ tecrübeleri ile ilgili beklentileri çok daha yüksek. Ericsson Consumer Lab’ın araştırmasına nazaran on akıllı telefon sahibinden altısı, kriz periyodunda 5G’nin oynayabileceği role karşı açıkça olumlu bir tavır sergiliyor. Yaklaşık yarısı ise 5G’nin 4G’ye nazaran mutlaka çok daha güzel ağ kapasitesi ve çok daha yüksek suratlar sunabileceğini kabul ederek toplumun 5G’den çok daha fazla faydalanabileceğine inanıyorlar.

Tıp alanında kullanım açısından bakıldığında da benzeri bir görüş hakim. Örneğin tıbbi aygıtların sıhhat çalışanları tarafından 5G üzerinden uzaktan denetim edilebilmesi yahut testlerin 5G takviyeli robotlar tarafından yapılması sıhhat çalışanlarının bulaşıcı alanlarda harcadığı vakti değerli ölçüde azaltabiliyor.

Araştırma birebir vakitte mevcut 5G kullanıcılarının 4G kullanıcılarına nazaran çok daha fazla çevrimiçi alışveriş yaptıklarını, görüntü izlediklerini ve oyun oynadıklarını gösteriyor.5G kullanıcıları 5G’nin potansiyeli konusunda daha optimist bir tavır sergiliyor. On kullanıcıdan dördü, konutlarında şu an sahip oldukları sabit genişbant ilişkinin sağladığından daha süratli bir ilişkiye sahip olmak için 5G’nin süratle uygulanması gerektiğini düşünüyor. On kullanıcıdan altısı da muhakkak bu fikre katılıyor.

Mevcut 5G kullanıcıları, 4G kullanıcılarına nazaran taşınabilir genişbant temasların sabit genişbant temaslarına nazaran daha fazla ehemmiyet taşıdığına inanıyor. Mevcut 5G kullanıcılarının yüzde 23’ü taşınabilir genişbant kontakların sabit genişbant kontaklara nazaran daha değerli olduğunu düşünüyor. Yüzde 48’lik kısım ise taşınabilir genişbant ve sabit genişbant irtibatların eşit oranda kıymetli olduğu görüşüne sahip.

Salgın, birebir vakitte irtibat ile desteklenen yeni bir olağan oluşturmalarını sağlayan birçok bilişim hizmetini benimsemelerini ve kullanımlarını artırdı.

Müşterilerin alışkanlıklarındaki bu dijital ihtilal, servis sağlayıcıların yeni jenerasyon ilişkileri ne vakit sunmaya başlamaları gerektiği sorusunun cevabını da değiştiriyor. Bu sorunun cevabı açık ve net: Hemen! Burada sorulması gereken asıl soru nereden başlamalı ve süreci ne halde hızlandırmalı.

Bu, birebir vakitte 5G’nin verilen hizmetleri zenginleştirmede ve misal bir krizin idaresini daha kolay hale getirmede oynayacağı potansiyel rolün temelini oluşturacak ve birbirimizden farklı kalmak zorunda kaldığımızda bizi birbirimize bağlayan en kıymetli şey olacak.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox