Koronavirüs salgını sonrası endüstride güçlenmenin 4 temel adımı

Tüm dünyada sanayilerin yaşadığı dönüşümü hızlandıran bu süreç, dijitalleşme alanında gelişimi mecburî kılıyor. Kurumların bu dönüşüm için muhtaçlık duydukları çeviklik, esneklik ve verimliliği sağlamak lakin dijital tahlillerle mümkün. Pandemi devrinde dijitalleşme alanında öncü kurumlar operasyonlarını kesintisiz sürdürdü ve hem çalışanlarının hem de paydaşlarının güvenliğini müdafaa altına almayı başardı. Bu da dijitalleşmeye olan ilgiyi artırdı. Kriz periyodunda bu hususta geride kalan kurumlar bugün bu alana yatırım yaparak ortayı kapatmayı hedefliyorlar. Şirket, bu sürecin yanlışsız yönetilebilmesi için inanç, iş birliği ve yeni jenerasyon dijital teknolojilere olan gereksinime dikkat çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Küme Lideri ve Küresel Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, bahse ait şu değerlendirmede bulundu:

“Salgın bir kere daha gösterdi ki bir kurumun kriz durumlarında esnek ve çevik olabilmesinin altın anahtarları itimat ve iş birliğidir. Sıhhat riskleri kaygı ve kuşku yaratırken, kriz sırasında başarılı olan ülkeler, toplumlar ve şirketler en yüksek güvenlik standartlarını sağlayanlar ve inanç ağlarını yaratanlar olmuştur. Bu inancın yanı sıra ülke ve bölge bazında yöneticilerin de kendi kararlarını almak üzere yetkilendirilmesi, süreci hızlandırmıştır. Bu sayede esneklik kazanarak, şartlara daha süratli karşılık verdik ve daha süratli performans gösterdik. Kriz müddetince birbirimize güvenerek, süreçleri sadeleştirerek ve mikro idareden kaçınarak birçok ilgimizi güçlendirdik. Bu dersleri almamız ve buna nazaran gelecekteki çalışma usullerimizi geliştirmemiz gerektiği inancıyla da yeni olağana dair tekliflerimizi iş dünyasına sunmayı amaç edindik. Itimat, dayanışma ve dijitalleşmenin hayati değere sahip olduğu bu yeni periyottan böylelikle daima birlikte güçlenerek çıkabileceğimize inanıyoruz.”

Şirketin 180 yılı aşkın esaslı tecrübesi ve Kovid-19 sürecindeki başarısı kanıtlanmış tahlilleri doğrultusunda hazırladığı yol haritası ise 4 temel adımı içeriyor.

Her şeyi ‘uzaktan’ yönetebilmek

Uzaktan temas ve izleme teknolojileri daha fazla esneklik, daha inançlı çalışma kaideleri ve daha yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor. Operasyonların kesintisiz olarak devam etmesini, toplumsal ara protokollerine uyulmasını mümkün kılıyor. Kriz sırasında birçok bölümde çalışanlar alanda vazife yapamadı ve bu durum operasyonlarda gecikmelere neden oldu. Halbuki zenginleştirilmiş gerçeklik ile operatörler makineleri uzaktan izleyebilir ve arızaları teşhis edebilir. Sanal gerçeklik ile operatörler sanal eğitim alabilir ve alanları fizikî olarak orada bulunmadan ziyaret edebilir. Böylelikle insan güvenliği riske edilmeden de operasyonlar sürdürülebilir.

Uzaktan idare teknolojileri, süreç geliştirmek ve çalışanları yetkilendirmek açısından da avantajlar sağlıyor. Simülasyon ve zenginleştirilmiş gerçeklik üzere teknolojiler meselelerin daha süratli çözülmesine imkan sunuyor. Bu teknolojiler operasyonları daha çok desteklerken, iş birliklerini güçlendirmeyi ve alanda çalışanların dünyanın çeşitli yerlerden uzmanlara bağlanarak tecrübe ve uzmanlıklarından faydalanmalarını da mümkün kılıyor.

Esnekliği öncelikli kılmak

Toplum, iktisat ve etraf kaynaklı krizleri aşmak için esnekliği artırmak şirketlerin temel önceliği olmalı. Kurumların bu manada üç faktöre odaklanmaları gerekiyor: Bağlanabilirlik, öngörülebilirlik ve önlenebilirlik. Bugün temas, izleme imkanı sağlarken, operatörler yazılım ve analitikler aracılığıyla meseleleri öngörebiliyor ve işaretlenen problemleri, kesinti gerçekleşmeden onarılmaları için servise yönlendirebiliyor.

Fakat bir tesisin sağlamlığı tesisteki en zayıf nokta kadardır. Her şirket şebekeye erişim, güç dağıtımı, bina idaresi, IT idaresi ve süreç idaresi dahil bir kıymet zincirinin kombinasyonudur. Bu temaslardan rastgele birindeki kesinti, esnekliği azaltacaktır. Bu nedenle zincirin tamamında otomasyon ve analitikler uygulanmalıdır. Otomasyon ile sıkıntılar, insan müdahalesi olmadan lokal düzeyde çözülebilir. Analitikler ile nerede servis gerektiğini belirlemek için tesisten datalar çekilebilir.

Verimliliği hızlandırmak

Verimlilik sanayi için her vakit kritik kıymete sahip olmuştur. Lakin Kovid-19 krizinin sonrasında sanayiler maliyetleri azaltmanın yollarını ararken, bu mevzu daha da kıymet kazandı. Dijitalleşme verimlilik demektir, verimlilik de entegrasyonun dört ekseniyle elde edilebilir.

Öncelikle güç ve otomasyonun entegrasyonuyla verimliliğin iki temel bileşeninin elde edilmesi gerek. Bunlar; güç ve süreç. Bu, maliyetleri azaltırken karbon emisyonlarını ve kaynak tüketimini azaltır.

İkincisi uç nokta ile bulutun dikey entegrasyonu, bilgilerin gerçek vakitli olarak erişilebilir ve şeffaf olabilmesi için tesisteki her nokta üretim katından üste gerçek bağlanır.

Üçüncüsü ömür döngüsü entegrasyonu, tasarım ve binadan işletme ve bakıma kadar sermaye maliyetinden işletme maliyetine geçişte tüm kesinti ve verimsizlikleri ortadan kaldırır. Bu, sıkıntısız bir halde birlikte çalışma ve dataların hayat döngüsü bütünlüğünü sağlar.

Sonuncusu ise bir şirketi tesis tesis, saha saha yönetme halinden çıkıp güç ve kaynak tüketimi ile ilgili büyük fotoğrafın görülebileceği Birleşik Operasyon Merkezi entegrasyonu. Bu türlü bir sistem, tüm firmaların tesislerini küresel ölçekte değerlendirmesini sağlayabileceği üzere eksiksiz bir kıyaslama ve optimizasyon fırsatını da beraberinde sunar.

Sürdürülebilirliğe odaklanmak

Nüfus artışı, artan kentleşme ve yüksek nüfus yoğunluğunun sonucu olarak ortaya çıkan Kovid-19 ve iklim değişimi, toplumu tehdit eden temel ögeler. Beşerler yaşanan bu süreçte sürdürülebilir bir dünyaya olan muhtaçlığın daha fazla farkına varıyor. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derece  ile sınırlamak için yapılan çalışmalarda ivmeyi artırmak gerekiyor.

Sürdürülebilirlik seyahati ise dijitalleşme ile başlar. Verimlilik optimizasyonu için her şeyin ölçülmesi gereklidir. Güç ve kaynak kullanımı datalarını kullanarak şirketler verimlilik, elektriklendirme, döngüsellik ve karbondan arındırmaya odaklanmış, uygulayabilecekleri ve tekrarlayabilecekleri bir strateji geliştirebilir. Sürdürülebilirlik seyahati bitiş çizgisi olmayan bir maratondur. Her şirket faaliyetlerini yürütürken katiyetle daha güzel ve daha sürdürülebilir olabilir.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox