İTHİB Lideri Öksüz: YEP, ihracata dayalı ve kapsayıcı bir kalkınma modeli

Yaptığı yazılı açıklama ile hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, YEP’in teknoloji odaklı, stratejik reformların hayata geçirildiği, istihdam oranlarında ilerleme kaydedilmesi hedefiyle hazırlanmış olduğunu söyledi.

Bu programda ihracata dayalı ve kapsayıcı bir kalkınma modelinden bahsedildiğine dikkat çeken Öksüz, “İhracat danışmanlığı, ihracat kredilerinde KOBİ’lerin önceliklendirilmesi, ihracatçı sayısının artırılması, alacak sigorta programı önemli adımlar. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın yeni odağının ithal edilen mal ve hizmetlerin yerli üretimini destekleyen yatırım finansmanı Türkiye Katılım Fonu da sevindirici bir gelişme. Programda e-ihracatın artırılmasına yönelik kolay ihracat platformu ve bireysel e-ihracat desteğinin de altı çizildi. E-ticaretin yüksek bir ivmeyle arttığı bu dönemde açıklanan bu destek ihracatçı firmalarımıza pozitif anlamda yansıyacaktır. Ayrıca katma değerli ürünlerin üretim ve ihracatına odaklanılması, yerlileştirme programı, kur geçirgenliğini azaltıcı tedbirler, sektör odaklı iş başı eğitim programları da sektörümüz için önemli başlıklar arasında.” ifadelerini kullandı.

“Verimli çalışması için yatırım ortamının iyileştirilmesine ihtiyaç var”

“Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı İhracata Dayalı Kalkınma modelinin en verimli şeklide çalışabilmesini teminen hali hazırda yatırım kararlarını uzatan ve tıkayabilen bürokratik süreçlerin basitleştirilerek yatırım ortamının iyileştirilmesi de büyük önem arz ediyor” diyen Ahmet Öksüz, YEP kapsamında 2023 yılına kadar işsizlik hedefinin yüzde 10.9 olacağının öngörüldüğünü aktardı.

Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak 1 milyonu aşan istihdamla imalat sanayinin en fazla istihdam sağlayan sektörleri olduklarına dikkat çeken Öksüz, “26 milyar doların üzerinde ihracatımızla ve 10 binlerce firmamızla tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak Türkiye’nin istihdam deposuyuz. Sektörümüze yönelik özel istihdam teşvikleri, istihdamımızı artıracağı gibi genel işsizliğin azalmasında çok önemli bir etken olacaktır.” dedi.

Geri
Superbox