İSO: Endüstrinin güç muhtaçlığı uygun maliyetle karşılanmalı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayinin güncel enerji konularını görüşmek üzere  ortak bir istişare toplantısı düzenledi.

Video konferans yöntemi ile düzenlenen ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan açılış  konuşmasını yaptığı toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan konuk olarak katılarak gündeme yönelik  görüşlerini paylaştı. Bakanlığın üst düzey bürokratlarının da katıldığı toplantıda, Bakan Yardımcısı Tancan ile birlikte  bürokratlar, sanayicilerin sorunlarını dinledi, çözüm odaklı değerlendirmeler yaptı.

Sanayicilerin enerji ile yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni normalde de en hızlı ve güçlü toparlanmanın yine sanayi ve ihracatla gerçekleştiğinin görüldüğünü söyledi.

Sanayiciler olarak  enerji konusunda yaşadıkları sorunları bir rapor haline getirerek Bakanlığa sunduklarının altını çizen Bahçıvan “Raporda da  belirttiğimiz üzere öncelikle sanayimize, özellikle girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik verilecek destekler artarak devam  etmelidir. Enerji, sanayimizin en önemli ve yüksek maliyetli girdisini oluşturuyor. Sanayimizin enerji ihtiyacının ‘sürekli, kaliteli ve  uygun maliyetle’ karşılanması büyük önem taşıyor. Bu noktada, enerji maliyetlerinin sanayimizi, üretimimizi olumsuz etkilememesi adına  yapısal ve kalıcı çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor.” dedi.

YEKDEM katkımız karbon sertifikasına dönüştürülebilir

Sanayinin büyük bölümünün temin ettiği, enerji fiyatını oluşturan Son Kaynak Tedarik Tarifesinde (SKTT) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) önemli bir ağırlığa sahip olduğunun altını çizen Bahçıvan, “Nisan ve mayıs aylarında, YEKDEM maliyetinde yaşanan iki kat düzeyindeki artış, sanayicilerimizde kaygılara sebep oldu. Yenilenebilir enerji  yatırımcılarımızın motivasyonunu bozmayacak, biz sanayiciler üzerindeki YEKDEM yükünü azaltacak uygulamalar tüm tarafların  görüşleri ile bulunabilir. Sanayi sektörü olarak YEKDEM’e 2011 yılından bu yana 11 milyar doları aşan bir desteğimiz söz konusu. 

Ülkemiz henüz herhangi bir emisyon ticaretine dahil olmamakla birlikte, yakın zamanda AB’de Yeşil Anlaşma (Green Deal) hükümlerinin  hayata geçmesi ile Emisyon Ticaret Sistemine dahil olmamız ya da  karbon vergisi ile karşı karşıya kalmamız söz konusu olacak. Bu  bağlamda, YEKDEM katkılarımızın, bir ‘karbon sertifikasına’ dönüştürülmesinin, söz konusu karbon kredileri veya vergisine karşı  yaptığımız emisyon azaltımının bir kanıtı olarak sanayicilerimize ve  ihracatçılarımıza çok önemli katkısı olacak.” dedi.

Tüm elektrik üreticileri kapsama alınmalı

Bahçıvan, diğer önerileri şöyle sıraladı: “Lisanssız elektrik üreten sanayicilerimiz yenilenebilir enerji kaynak garanti kapsamı  dışında bırakıldı. Herhangi bir ayrım yapılmadan lisanslı ya da lisanssız tüm elektrik üreticileri kapsama alınmalı. Enerji  verimliliği ile sağlanan tasarruf, aslında enerji maliyetlerini düşürme noktasında önemli bir kaynak. Ancak, enerji verimliliği  yatırımları sermaye gerektiriyor. Uygulanmakta olan desteklerin daha cazip hale getirilmesine yönelik farklı ve güçlü teşvik türleri  gerekiyor. Benzer şekilde, enerjinin verimli kullanılması esasına  dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahip  şirketlere elektrik maliyetlerinde Enerji Fonu (yüzde 1) ve Elektrik Tüketim Vergisi (yüzde 1) muafiyetinin sağlanması da Bakanlığımızca  değerlendirilmelidir. Yine sanayimizin kullandığı doğalgaz ve elektrik  faturalarında yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi rekabet  gücümüze fayda sağlayacak ve moralleri yükseltecek. Vadeleri gelen  elektrik ve doğalgaz ödemeleri için de faizsiz bir vadeli ödeme imkanı  getirilmesi firmalarımıza bu zorlu süreçte önemli destek olacak.”

İstanbul sanayisinin özellikle Silivri, Çatalca, Büyükçekmece’de yaşadığı elektrik kesintilerine ve gerilim düşüşüne de değinen Bahçıvan, “Elektriğin kalitesindeki düşüklük hem üretim hem de malzeme kayıplarına yol açıyor. Dağıtım ve iletim altyapıları hızla  gerçekleştirilmeli. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisindeki hedeflere ulaşmaya yoğunlaşmış bir İstanbul Sanayisinin trafo kapasitelerinin  eksikliği nedeniyle enerji tedariğinde yaşadığı gibi gündelik  sorunlardan kurtulması, kurtarılması gerekiyor” dedi.  

Geri
Instagram
Facebook
Superbox