İşletmeler dijital dönüşüme nasıl cihet veriyor?

Bu malumat dokümanında DE-CIX, kurumların dijital dönüşümlerini güçlendirmek için nasıl bir altyapıya gereksinim duyduklarını tahlil ediyor. Ek olarak, gün geçtikçe artan olgu ve yeni tatbik hacminin üstesinden gelmek için inovasyon ve gelecekte olacak değişimlerden etkilenmeyen bir sistem kurmak üzere ağ altyapısının optimizasyonu, bu tahlilin odak noktalarından birini oluşturuyor.

Karantina değerleriyle birlikte COVID-19 salgını, kurumların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdı. Pek çok kurum uzaktan çalışmayı desteklemek konusunda teknolojik zayıflık yaşadı fakat birçok, alışılagelmiş koşullara nazaran çok daha süratli bir formda teknoloji altyapılarını yükseltti ve test etti. Medya konferans trafiği yüzde 120 arttı ve kurumlar da süratlice dijital araçlarının adaptasyonunu sağladı. Salgın periyodu başkaca, kurumların irtibat hizmetleri konusunda ne durumda olduklarını değerlendirmeleri gündemini de beraberinde getirdi.

DE-CIX International CEO’su Ivo Ivanov, “COVID-19 sürecinde edindiğimiz en kıymetli çıkarım, küresel karantinanın kurumlar için dijital bir anahtar gerektirdiği gerçeği oldu. Kurumlar, yalnızca bunalım devirlerinde değil her vakit inançlı ve güçlü bir internet altyapısına sahip olmak zorunda oldukları için kendi dijitalleşme süreçlerini ve temas stratejilerini tekrar düşünme gereksinimi duydu. İnternet Değişim Noktası’na bağlı olmak, bir numara sınıf kalitede ilişki, güvenlik ve esneklik sağladığı için tam bu noktada DE-CIX devreye giriyor” diyor ve devam ediyor:

Bizim için saklı kullanıcı öbekleri geleceğin temas yerküresinde değerli bir tarafa sahip. Kurumlar üçüncü parti bileşenleriyle birlikte olgu, akıllı sonuçlar ve kompakt tahliller paylaşmak için konumunda BT sistemlerinden ekosistem içinde taraf alan platform tabanlı modellere geçiyor. Bu durum, temas gereksinimlerini artırıyor ve muayyen & tarifli bir tedarikçi ya da müşteri kainatına (interneti bypass ederek eş vakitli biçimde her bölgeye erişebilen) bağlanmayı da gerekli kılıyor. Örtük kullanıcı öbeği, bir küme seçili hizmet ve iş ortaklarına olan ilişkiyi zenginleştiren bir ilişki hizmeti olarak özetlenebilir. Bu temas hizmeti, kurumlardan iş ortaklarına ve onların muhtaçlık duydukları hizmetlere optimal bir yönlendirmeyle birlikte sağlam ve yüksek performanslı bir ilişki sunuyor.

Bu sene sanal olarak düzenlenecek Milletlerarası Telekom Haftası’nda Ivo Ivanov, 16 Haziran tarihinde Türkiye saati ile saat 13:00’da gerçekleşecek bir yuvarlak masa içtimasına hane sahipliği yapıyor ve Kurumsal Ilişki Federasyonu (Enterprise Interconnection Federation / EIF) isimli kurumlara yönelik yeni bir hizmetin kısa bir özetini paylaşıyor. 

Ivo Ivanov bu oturumda yapacağı sunumda, kurumların done yolculuklarında nasıl daha aktif bir denetim sağlayabileceklerinin altını çiziyor. Dönüşen kıymet zincirinin bir tahlili ile başlayan sunumda Ivo Ivanov, ilişki yerküresindeki yeni formülün bileşenlerini de ele alacak. Dahası, otomotiv bölümünden bir tasarruf senaryosu ile ilişkinin yeni rejimini iştirakçilerle paylaşacak. 

Geri
Instagram
Facebook
Superbox