İşe alım kararını en çok istek ve motivasyon belirliyor

İK uzmanları en çok nelere kıymet veriyor?

Görüntülü Mülakat Uygulaması Jobuum’un gerçekleştirdiği araştırmaya nazaran, insan kaynakları yöneticileri işe alım sürecinde nitelikli adaya ulaşmak için çok fazla vakit harcamak durumunda kalıyor. İK yöneticilerinin yüzde 56’sı bir durum için en az 11 ve üzeri adayla mülakat yaparken, bir mülakata 30 dakika ve üzerinde vakit ayırıyor. Araştırmaya katılan İK yöneticilerinin yüzde 74’ü işe alım sürecinde adayın ses tonu, görünümü ve konuşma usulünün çok değerli olduğu düşünüyor.

Pandemi ile birlikte artan dijitalleşme insan kaynakları departmanlarının işlerini de dönüştürerek, dijital kanalların kullanımını artırıyor. Bölümün bu gereksinimini öngörerek Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Görüntülü Mülakat Uygulaması Jobuum’un gerçekleştirdiği araştırma, şirketlerin nitelikli çalışana ulaşmakta gereğinden fazla vakit ve para harcadığını ortaya koyuyor.

Yüzde 62 için en değerli bahis isteklilik, güç ve motivasyon

Araştırmaya nazaran, insan kaynakları yöneticilerinin yüzde 64’ü yılda 11 ve üzeri sayıda iş ilanı veriyor. Bir ilana 100’ün üzerinde müracaat aldıklarını söyleyen İK yöneticilerinin oranı ise yüzde 88. Yöneticilerin yüzde 56’sı bir durum için ortalama 11 ve üzerinde şahısla mülakat yaptığını söylerken, yüzde 66’sı bu görüşmelere 30 dakikanın üzerinde bir vakit ayırıyor. 

İK yöneticileri görüşmelerde en çok isteklilik, güç ve motivasyona değer verdiklerini söylerken, yüzde 74’ü adayın ses tonu, görünümü ve konuşma stilinin ‘çok önemli’ olduğunu belirtiyor. Araştırmaya katılan İK yöneticilerinin neredeyse yarısı ise var olan meslek sitelerini günümüz şartlarında artık yetersiz buluyor.

İnovatif uygulamalarla işe alım süreçleri verimli hale geliyor

Araştırmayı değerlendiren Jobuum kurucu ortaklarından Güray Yolukar, “Yaptığımız araştırma gösteriyor ki, İK yöneticileri bir konum için uygun adaya ulaşmak ismine oldukça bir efor ve vakit harcıyor, yüzlerce başvuruyu kıymetlendirerek tahminen de hiç işe alınma ihtimali olmayan görüşmelerle vakit kaybediyorlar. Üstelik kıymet verdikleri bahisleri değerlendirebilmeleri için yüz yüze görüşme dışında pek alternatif de sunulmuyor. Bu muhtaçlık ve gereklilikten yola çıkarak geliştirdiğimiz Jobuum ile süreçleri inovasyonla kolaylaştırıyoruz. Bir meslek platformu olarak tasarladığımız uygulama sayesinde online tek istikametli görüntülü gerçekleşiyor. IK yöneticilerinin ses tonu, dış görünüş ve konuşma stiline büyük ehemmiyet verdiği işe alım süreci, yeni teknolojiler sayesinde vakitten tasarruf sağlayarak daha verimli hale gelecek” diyor.

 Jobuum İK işe alım anketi

Yılda ortalama kaç ilan veriyorsunuz?

 • 1-3 ortası                     % 4
 • 4-7 ortası                     % 18
 • 8-12 ortası                   % 14
 • 13 ve üzeri                 % 64

Bir ilana ortalama kaç müracaat geliyor?

 • 01-60 ortası                 % 4
 • 61-100 ortası               % 8
 • 101 ve üzeri                % 88

Gelen müracaatlardan ortalama kaçı ile mülakat yapıyorsunuz?

 • 1-5 ortası                     % 12
 • 6-10 ortası                   % 32
 • 11 ve üzeri                 % 56

Bir mülakat için ne kadar vakit ayırıyorsunuz?

 • 0-30 dakika                % 34
 • 30 dakika üzeri           % 66

İş görüşmelerinde en çok nelere dikkat edersiniz?

 • CV’deki bilgilerin doğruluğuna                                 % 8
 • Konuşma şekli ve giysiye                                           % 2
 • İsteklilik, güç ve motivasyona                               % 62
 • Deneyime                                                                 % 18
 • Durumda kalıcı olacağı izlenimi vermesine          % 10
 •  

İş görüşmesine gelen kişinin ses tonu, görünümü ve konuşma stili sizin için ne kadar değerli?

 • Az                               % 0
 • Orta                            % 20
 • Çok                             % 74
 • En kıymetli kriter         % 6

Mülakatlarınızı manzaralı platformlardan dijital olarak gerçekleştiriyor musunuz?

 • Evet                            % 70
 • Hayır                          % 30

Sizce var olan iş ilanları siteleri kâfi mi?

 • Evet                            % 54
 • Hayır                          % 46

Hibya Haber Ajansı