İş Finansal Kiralama kurumsal derecelendirme notu

Türkiye’de Sermaye Piyasası Şurası lisansı ile kurumsal idare derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal İdare ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., İş Finansal Kiralama  A.Ş.’nin 26.12.2016 tarihinde 9,17 olan Kurumsal İdare Derecelendirme notunu 9,21 olarak güncellemiştir.

SAHA bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal İdare İlkeleri”ni baz alan metodolojisini kullanmıştır.

İş Finansal Kiralama  A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği değer, bunu daima ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal idare derecelendirme notu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:            

 
ANA BAŞLIK NOTLARI

Hisse Sahipleri                                        88,62
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık          96,12
Menfaat Sahipleri                                 89,43
İdare Kurulu                                    92,92

Toplam                                                92,13

Derecelendirme raporu SAHA A.Ş.’nin internet sitesinde yer almaktadır ( www.saharating.com ).

 

Kaynak Saharating
Hibya Haber Ajansı