İş esnekliği pandemiye karşı en faal tedbir

 DÜNYA genelinde işletmeler, Covid-19 pandemisi nedeniyle neredeyse bir gecede operasyonlarında gibisi görülmemiş bir değişimle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine Cisco, son 12 ayda iş esnekliğiyle bağlı olarak ortaya çıkan meselelere ait kapsamlı bir çalışma yürüttü. Raporda, 2021 yılında faaliyetlerini muvaffakiyetle yürütmek için şirketlerin göz önünde bulundurması gereken değerli şirket ağı trendlerinin altı çiziliyor. 

“2021 Global Ağ Trendleri Raporu: İş Esnekliği Özel Sayısı” başlıklı çalışmada, bir işletmenin şiddetli bir devirde kabul edilebilir bir hizmet seviyesinden fazlasını sağlama kabiliyeti olarak tanımlanan esneklik; her türlü duruma süratlice karşılık verebilen, yeni çalışma modellerini ve dijital hizmetleri mümkün kılan, BT süreçleriyle entegre olan ve çalışanlarını, temel faaliyetlerini, müşterilerini ve markasını koruyan bir ağ platformuna sahip olmak biçiminde nitelendiriliyor. 

Esneklik, pandemi sürecinde en değerli etken

Raporda, yer verilen İş Sürekliliği Enstitüsü (BCI) anketinde, profesyonellerinin %59,8’i, BT esnekliğini, mevcut pandemiye karşı tedbirler alma konusunda en kıymetli etken olarak pahalandırıyor. Anket, bir şirketin, ağ stratejisini, şirketin esneklik stratejisinin tamamlayıcısı olarak nasıl geliştirebileceğini ele alıyor.

“2021 Global Ağ Trendleri Raporu: İş Esnekliği Özel Sayısı”nda, beş kıymetli ağ trendi ile iş gücü, işyeri, iş yükleri ve BT faaliyetleri genelinde çok boyutlu yaklaşımlardan faydalanma gereksinimine vurgu yapılıyor.  

  1. İnançlı uzaktan erişim: Araştırmalara nazaran, şu an pandemi öncesi periyoda nazaran ortama 4.7 kat fazla kişi konuttan çalışıyor. Bu durumda şirketlerin, VPN ölçeğini genişletip konuttan çalışma ağlarında güvenliği artırarak çalışanlarına her yerden verimli olma ve iş birliği yapma imkânı sağlaması, uygulamaları korumak için çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanması ve siber tehditlere karşı savunma hedefiyle bulut güvenliği inançlı erişim hizmetleri uç noktası (SASE) uygulaması gerekiyor.
  2. Akıllı sağlam işyerleri: Ağ grupları, mevcut görüntü konferans ve pozisyon bazlı Wi-Fi hizmetlerini geliştirerek inançlı bir ofise dönüş programı için hazırlık yaparken, başka takımlar, fizikî aralık izleme, yakınlık bildirme, işyerinde daha fazla otomasyon üzere yeni hizmetler ve müdafaalar sağlıyor. BT departmanlarının, ağlara gerilim testi yapılmasını, kimlik temelli inançlı erişimin otomatikleştirilmesini ve çalışanlar ofise döndüğünde çalışanların ve müşterilerin güvenliğinin geliştirilmesini sağlaması gerekiyor.
  3. Çok bulutlu ağlar: Küresel pandeminin akabinde BT yöneticileri, iş esnekliğini artırmak için bulut tahlillerini giderek daha fazla kullanıyor. Bunun sonucunda, çok bulutlu bir modelin kullanılması – uygulamaların, iş yüklerinin ve dataların şirket içi bilgi merkezleri ve halka açık bulut sağlayıcıları ortasında dağıtılması – sürat kazanarak maliyetleri azaltıyor, esnekliği artırıyor ve büyük ölçekli problemlere karşı müdafaa sağlıyor.
  4. Ağ otomasyonu: Pandeminin tesiri, müşteri sayıları, uygulama trafiği örüntüleri ve e-öğrenim yeni kullanım sayısındaki süratli artışlar, manzaralı konferanslar, sanal etkinlikler, uzaktan bakım, proses otomasyonu ve ağa bağlı öteki hizmetlerde gibisi görülmemiş seviyedeki sert dalgalanmalarla da kendini gösterdi. Hizmet sürekliliği sağlamak için, başka birçok ağ fonksiyonuna ek olarak, tekrara dayalı idare misyonlarının, ağ erişiminin, oryantasyon ve segmentasyonun yanı sıra bilgi merkezinin ötesinde buluta kadar geçerli siyasetlerin otomatikleştirilmesi gereklidir.
  5. Yapay zekâ ile sağlanan teminat: Günümüzde ağların karmaşıklığı ile birbirinden çok farklı izleme platformlarının karşılaştığı sıkıntılar, bilhassa sistemlerin işleyişi bozulduğunda verimliliği önleyici olabilir. Cisco tarafından yapılan bir araştırmada, bir şirket ağında ayda ortalama 4.400 adet kablosuz ağ ile bağlı olay meydana geldiği tespit edildi. NetOps grupları, yapay zekâ özellikli ağ tahlili ve makine öğrenmesi teknikleri uygulayarak, problemlerin tahlili için aksiyon alabiliyor.

 

Cisco Orta Doğu ve Afrika CTO’su Osama Al-Zoubi de mevzu hakkında şunları söyledi: “Covid-19 pandemisinin ağlarda yarattığı büyük meseleler nedeniyle işletmeler 2020 yılında önemli zorluklarla karşılaşmış olsa da bunlara yönelik birtakım tahliller var. En son ağ özelliklerini kullanmaya başlayarak esnekliğe ağırlaşmak için ağ stratejisini tekrar kıymetlendiren işletmeler, muhtemel büyük problemlere evvelce tahlil bulacak çevikliğe sahip olacak. Bunu, yüksek seviyede hizmet sağlayan şirketlere güç vermek ve daima değişen bir ortama ahenk sağlamalarını mümkün kılmak için daha fazla otomasyon ve yapay zekâ zekadan güç alarak geliştirilen bilgiler uygulayarak gerçekleştirebilirler. 2021 yılında, iş gücü, işyeri, iş yükleri ve şirket içi operasyonlar üzere kıymetli ağ trendlerinin şuuruna varan işletmeler, gelecekteki potansiyel meselelerle daha büyük özgüven ve muvaffakiyetle başa çıkabilecek kadar esnek olmalarını sağlayacak stratejiler uygulayabilecek.”

Hibya Haber Ajansı