İş dünyasında dönüşümün temelinde sürdürülebilir teknolojiler olacak

EY’ın (Ernst & Young) hazırladığı Covid-19 Sonrası Bilgi Teknolojilerinin Dijital Dünyada Yeni Rolü Raporu, iş dünyası önderlerinin kısa ve orta vadede yeni teknolojilere adaptasyon, dijital dönüşüm ve iş görünümü ilgili görüş ve beklentilerini ortaya koyuyor. Türkiye’nin de dâhil olduğu 13 ülkeden 600’e yakın şirketin iştirakiyle gerçekleştirilen anket sonucu oluşturulan rapora nazaran; dijital dönüşümde öncü şirketler, teknolojiyi büyümenin itici gücü olarak kullanarak finansal performansta yükseliş kaydediyor. Araştırmaya katılan şirketlerin faaliyet gösterdikleri ana bölümler; tüketici eserleri ve perakende, güç, sıhhat ve ömür bilimleri, teknoloji-medya-eğlence-telekomünikasyon, sanayi, finansal hizmetler, eğitim, ulaşım-lojistik ve konaklama bölümlerinden oluşuyor. 

Raporda, döngüsel iktisada olan ilginin artacağı yeni devirde kurumsal değişimlerin temelinde sürdürülebilir teknolojilerin olacağı vurgulanıyor. Rapor; şirketlerin gelecek iki yıllık periyotta bilhassa bulut bilişim, yapay zekâ ve Objelerin İnterneti alanlarına yatırım yapacaklarına işaret ediyor. 

Rapora nazaran; COVID-19 ile birlikte mecburî olarak kullanılan uzaktan çalışma uygulaması salgından sonra kalıcı olma sinyalleri veriyor. Türkiye’deki şirketlerin sırf %57’sinde salgın öncesi uzaktan çalışma siyaseti bulunuyordu. Salgın ile birlikte şirketlerin %72’si tüm ofis çalışanları ile birlikte, %28’i ise kısmi olarak uzaktan çalışmaya geçiş yaptı. Bununla birlikte ankete katılan üst seviye yöneticilerin neredeyse tamamı (%95), salgından sonra da uzaktan çalışma uygulamasının devam edeceğini düşünüyor.

Salgının uzaktan çalışma uygulamasıyla ilgili şirketlerin tavırlarını bu kadar süratli değiştirmesinin bir öbür nedeninin bilgi teknolojileri ve gayrimenkul maliyetlerinin azaltılmasına olan tesiri olduğu söz ediliyor. Ankete Türkiye’den katılan üst seviye yöneticilerin %76’sı iş süreçlerinin eskisinden daha verimli olduğunu belirtiyor. Ayrıyeten, üst seviye yöneticilerin %71’i de uzaktan çalışmayı maliyet azaltma için bir fırsat olarak gördüğünü tabir ediyor.

Rapora nazaran; şirketler müşterilerinin gereksinimlerine ve değişen taleplerine yanıt verebilmek için dijital dönüşüm planlarını hızlandırmayı planlıyor. İş süreçlerinin dijitalleşmesiyle vakit ve yer kavramlarından bağımsız bir halde çalışılmasına imkan tanıyan uygulamaların şirketlerin siyasetlerinde kalıcı olarak yer bulacağı öngörülüyor. Türkiye’deki şirketlerin salgın sonrası öncelik vereceği bahisler ortasında %75 ile birinci sırada dijital dönüşümü yaygınlaştırma yer alıyor. Bilgi güvenliğinin güzelleştirilmesi %71 ile şirketlerin öncelik vereceği ikinci bahis olarak öne çıkarken, uzaktan çalışma tecrübesinin güzelleştirilmesi %60 ile üçüncü, dijital iş sürekliliğinin sağlanması ise %57 ile dördüncü sırada yer alıyor. 

Uzaktan çalışma uygulamaları ile birlikte artış gösteren bulut tabanlı sistem yatırımlarının, çalışan tecrübesini uygunlaştırmak, kullanım kolaylığı ve maliyet avantajı üzere sebepler ile ilerleyen devirde de devam edeceği öngörülüyor. Türkiye’de önde gelen firmaların bilgi teknolojileri başkanlarının gelecek iki yıl içerisinde önceliklendirmeyi planladıkları yatırımlar sırasıyla; bilgi analitiği ve ileri analitik, bulut (IaaS, Paas, Saas), yapay zekâ, Objelerin İnterneti, akıllı süreç otomasyonu ve mobilite alanlarından oluşuyor. 

Raporda bilgi teknolojileri bünyesinde değişen teknolojiler ile birebir doğrultuda gereksinim duyulan yetkinlikler ve iş modellerinin de değiştiği söz ediliyor. Yeni olağandan etkilenen iş yapış biçimleri sonucunda değişen süreçlere ve kullanılan araçlara paralel olarak gereksinim duyulan yetkinlikler farklılaşıyor. Farklı teknolojilere yapılacak yatırımlar sonucunda, şirketler muhtaçlık duyulan yeteneği kurum içerisine çekmek ve mevcut yeteneklerini bu doğrultuda geliştirmek için yetenek idare yaklaşımlarını geliştirmeyi hedefliyor. 

Türkiye’de öncü kuruluşlar dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak bedellerin şirkete kazandırılması konusunda çeşitli adımlar atıyor. Şirketlerin %77’si yatırım yapılması gereken alanları tespit etmek için GAP tahlili ile çalışanın muhtaçlıklarını tespit ediyor. %32’si Dijital dönüşüm için yanlışsız yeteneği kazanmak ismine yeni bir işe alım stratejisi deniyor. %15’i işçisi yeni ve ilgili maharetler öğrenmek konusunda cesaretlendirmek için yeni teşvikler tasarlıyor. %12’si ise tüm işçi için mecburî yeni eğitim programları planlıyor.

 

Geri
Instagram
Facebook
Superbox