İnsan üretimi objelerin yükü dünyadaki tüm canlıların tartısını aştı

Yani yeryüzündeki tüm plastik, tuğla, beton ve öteki insan imali objeler, birinci defa gezegendeki bitki ve hayvanların tartısını aşmış olacak.

İnsan imali objelerin varsayımı tartısı bir teratona (1 trilyon ton) ulaştı.

Yeryüzündeki her insan başına, her hafta kendi beden yükü kadar obje üretiliyor.

Bu sayılar, insanın dünya üzerindeki tesirini göstermek hedefiyle İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü’nden bir takım tarafından hesaplandı.

Araştırma takımından sorumlu Dr. Ron Milo BBC’ye yaptığı açıklamada, “İnsanın dünyayı şekillendirmede oynadığı büyük rolü ve Dünya’nın durumunu göstermesi bakımından bu kestirimler sembolik kıymet taşıyor” dedi.

“Her birimizin rolü, ne kadar tüketim yaptığımız ve canlı dünya ile insanlık ortasında daha uygun bir dengeyi nasıl kuracağımız konusunda baş yormak için bir neden teşkil ediyor.”

Bilim insanları, 1900’den bu yana üretilmiş insan üretimi objelerin yükünü, gezegenimizdeki tüm canlıların yükü (biyokütle) ile kıyasladı.

İnsan imali eserlerin yükünün her 20 yılda bir ikiye katlandığı tespit edildi.

Yeryüzündeki canlıların yükü ise ormanların ve doğal ortamların kaybı nedeniyle giderek azalıyor.

Antroposen Çağı

Bir evrede bu ikisinin eşitleneceğini öngören araştırmacılar, bunun 2020 yılında gerçekleştiğini iddia ediyor. Tanımlama farklarına nazaran bu tarihe birkaç yıl erken yahut geç ulaşılabileceği tabir ediliyor.

Lakin, mevcut gidişat tıpkı biçimde devam ederse 2040 yılında insan imali objelerin yükü 1,1 teratondan yaklaşık 3 teratona yükselmiş olacak.

Bu ise insanların yılda 30 gigaton (30 milyar ton) husus ürettiği manasına geliyor.

Nature mecmuasında yayımlanan araştırma, yeni bir jeolojik periyoda girdiğimizin, insanlığın dünyaya olan tesirinin en üst seviyelere çıkmasını tabir eden Antroposen çağına (İnsan Çağı) girdiğimizin yeni bir ispatı olarak görülüyor. Bu tesirin tortularda ve kayalardaki izlerinin milyonlarca yıl sonrasında bile görüleceği tabir ediliyor.

Antroposen çağının başlangıcı, insan nüfusunun ve tüketim alışkanlıklarının birdenbire hızlanmasını tabir eden “Büyük Hızlanma” devrinin başladığı 1950’lere dayandırılıyor.

Bu devir birebir vakitte alüminyum, beton ve plastik üzere gereçlerin her yerde yaygınlaştığı bir periyoda tekabül ediyor.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox