İMSAD: Bileşik Endeks 74,32 puan ile girdiği 2020 yılını 74,55 puan ile tamamladı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi aralık ayı sonuçlarına göre, Bileşik Endeks 2020 yılını artış ile kapattı. Yılın ilk yarısında Covid-19 salgını nedeniyle önemli ölçüde gerileyen, yılın ikinci yarısında ise kuvvetli bir toparlanma gösteren Bileşik Endeks; 2020 Aralık ayını, sınırlı da olsa 2019 Aralık ayının üzerinde tamamladı, 2021 yılına da göreceli olarak artan güven ve beklentilerle girdi. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Aralık 2020 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı: Covid-19 ile ortaya çıkan koşullar ile yılın ilk yarısında sert şekilde gerileyen Bileşik Endeks yılın ikinci yarısında önemli ölçüde toparlandı. Kasım ayında yaşanan gerilemenin ardından Bileşik Endeks aralık ayında yeniden arttı. Bileşik Endeks’in sürükleyicisi olan Faaliyet Endeksi’nde, aralık ayında sınırlı bir gerileme yaşandı. Buna karşın Güven ve Beklenti Endeksleri ise iki ayın ardından yeniden yükseldi. Aralık ayında bir önceki aya göre 0,27 puan artan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi böylece 2020 yılını da bir önceki yıla göre 0,23 puan artışla 74,55 puanda kapattı.

Faaliyet Endeksi 2019’a göre 10 puan yükseldi

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde beş aydır süren hızlı artış kasım ayında yavaşladıktan sonra aralık ayında sınırlı bir düşüş gösterdi. İktisadi ve sosyal faaliyetlere ilişkin alınan kısıtlama önlemleri inşaat faaliyetlerinde düşüşe yol açtı. Mevsimsellik de etkili olmaya başladı. Buna bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde 6 ay sonra gerileme yaşandı.  Faaliyet Endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puan düştü.

Sonbahar aylarında faaliyetlerde süren artış kasım ayında durağanlaştı, aralık ayında geriledi. Yurtiçi satışlarda yaşanan artış aralık ayında düştü. Kısıtlamalar ve pazarlardaki kapanmaların etkili olduğu dönemde ihracat da altı ay sonra ilk kez bir önceki aya göre sınırlı ölçüde geriledi. Üretimde ise artış aralık ayında sınırlı ölçüde de olsa sürdü. Cirolar aralık ayında iç satışlar ve ihracattaki düşüşlere bağlı olarak geriledi. Faaliyet Endeksi tüm bu gelişmelerin ardından 2020 Aralık ayını bir önceki yılın aynı ayına göre 10,1 puan yukarıda kapatmayı başardı. Covid-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullara rağmen inşaat ve konut sektörüne verilen desteklerin etkisi ile inşaat faaliyetleri yılın ikinci yarısında önemli ölçüde canlandı. Buna bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri de 2019 yılının üzerinde bir performans gösterdi.

Aralık ayında yükselen Güven Endeksi 2019’un altında kaldı

Güven Endeksi aralık ayında yükseldi ve tüm alt endekslerde de artışlar gerçekleşti. Faaliyetlerdeki mevsimsel düşüşe rağmen aralık ayında güven endeksi 2 ay aranın ardından yeniden artış gösterdi. Güven seviyesi aralık ayında bir önceki aya göre 0,38 puan arttı. Güven Endeksi ekim ve kasım aylarındaki düşüşün ardından yılı yükseliş ile kapattı. Buna rağmen Güven Endeksi kırılgan kalmaya devam etti.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi yükseldi. İnşaat sektöründe güven sınırlı ölçüde arttı. İnşaat malzemeleri sanayisine güven de sınırlı ölçüde arttı. Yurtiçi ve ihracat pazarlarına güven aralık ayında yükseldi. Güven Endeksi’nin aralık ayındaki artışında Covid-19 salgınına karşı aşılama konusunda ortaya çıkan iyimserlik ile finansal kırılganlıkları azaltmaya yönelik kararlı adımlar etkili oldu. Güven Endeksi 2020 yılı aralık ayında 2019 yılı aralık ayının 2,32 puan altında kaldı.

Beklenti Endeksi yılı artışla kapattı

Beklenti Endeksi ekim ve kasım aylarındaki gerilemenin ardından aralık ayında yeniden yükseldi. Faaliyetlerdeki yavaşlamaya rağmen Beklenti Endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artış gösterdi. Böylece Beklenti Endeksi yılı artışla kapattı.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde artış yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişleri durağan kaldı, ihracat siparişleri aralık ayında yeniden artış gösterdi. Üretim beklentisi aralık ayında önemli ölçüde arttı. Alınan yurtdışı siparişlerindeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri de kuvvetlendi. Beklentilerde temel belirleyici Covid-19 salgınındaki gelişmeler oldu. Önümüzdeki birkaç ayın Covid-19 salgını ikinci dalgası nedeniyle zorlu geçmesi beklenirken, aşılamanın başlamasının beklentilerde iyileşme yarattığı görüldü. Aynı zamanda faaliyetlerin mevsimsellik ile yavaşladığı bir döneme girildi. Ekonomide, hukuk ve demokrasi alanında reform taahhütleri de iyimser beklentileri destekledi. Beklenti Endeksi, tüm bu gelişmelerin ardından 2020 yılı aralık ayında geçen yılın aralık ayının ise 3,2 puan altında kaldı.