Içtimaî medya tasarrufu salgın sürecinde 5 saate çıktı


Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)  İletişim Çalışmaları Tatbik ve Araştırma Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Murat Koçyiğit, yaptığı açıklamada, araştırmanın 577 sosyal medya kullanıcısı ile online olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Salgın ile uğraş kapsamında çevre izolasyonun uygulandığı ve kişilerin meskende kaldığı müddette toplumsal medyanın daha çokça kullanılmaya başlandığına işaret eden Koçyiğit, şu malumatları verdi:

“Salgın öncesinde 3 saat olan çevre medya tasarruf müddeti pandemi günlerinde 5 saati geçtiği tespit edildi. Araştırmada, kullanıcıların yüzde 52’sinin de içtimaî medya tasarruf alışkanlıklarının değiştiği belirlendi. Kullanıcıların yüzde 55’ine nazaran sosyo-kültürel etkenler çevre medya tasarruf alışkanlıklarını değiştirmektedir. Iştirakçilere nazaran toplumsal medya platformlarının çeşitliliği, farklı doyum arayışlarına sebep olmaktadır. Kullanıcıların yüzde 54’ünü, içtimaî medya içeriklerini sağlam bulmadığını söyledi. Öte yandan televizyon, gazete, radyo üzere klâsik medya içeriklerini sağlıklı bulanların nispetinin ise yüzde 55 olduğu saptandı.”

Çevre medyada parti başı çekiyor

Koşulların içtimaî medyaya olan bağımlılığı artırdığını düşünenlerin nispetinin yüzde 59 olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, “Araştırmaya katılanların yüzde 44’ü çevre medyayı eğlenmek için kullanırken yüzde 31’i haber edinmek, yüzde 10’u öğrenme sürecini desteklemek, yüzde 8’i toplumsallaşmaya ek sağlamak ve yüzde 7’si de öbür maksatlar için kullandığını belirtti.” tabirini kullandı.

Çevre medya ile kamuoyu oluşturmada hislerin ve zatî kanaatlerin, nesnel gerçeğin önüne geçtiğini düşünenlerin orantısının yüzde 60 olduğu aktaran Koçyiğit, kullanıcıların yüzde 52’sinin, toplumsal medya ile sahihlerin kıymetini yitirmeye başladığını düşündüğünü belirtti.