İç ticarette dijital dönüşüm nasıl gerçekleşecek?

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı iletide, ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Yeni pratiğin sağlayacağı eklere dikkati çeken Pekcan, şu malumatları verdi:

“MERSİS üzerinden başlattığımız elektronik evrak pratiğiyle şirket yetkilileri gereksinim duydukları ticaret sicili evraklarına ait müracaatlarını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek. Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir ticaret sicili müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa vadede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge pratiğiyle süreçler süratli bir biçimde tamamlanabilecek ve ticaret sicili müdürlüklerimizdeki yoğunluk minimum seviyeye indirilecek. Sair taraftan anonim şirketlerin umum şura içtimaları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme süreçleri de MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. İç ticaretin dijitalleşmesine, vatandaşlarımızın talep ettikleri hizmete daha kolay, şeffaf, süratli, inançlı formda ulaşmasına ek sağlayacak bu çalışmalarımızın devletimize ve milletimize güzel olmasını diliyorum.”

İç Ticarette Dijital Dönüşüm Hamlesi

Ticaret Bakanlığından hususa ait yapılan açıklamaya nazaran, Bakanlığın dijital dönüşüm girişimleri kapsamında ticaret sicili müdüriyetleri ve ticaret vilayet müdürlüklerinde yürütülen süreçlerin elektronik ortama taşınması çalışmaları hızlandırıldı.

Bu çerçevede, Türkiye’nin önemli dijital dönüşüm girişimlerinden biri olan MERSİS üzerinden elektronik ortamda yürütülen ticari süreçlerin kapsamı genişletilerek, münhasıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde içtimaî temasın en aza indirilmesini amaçlayan ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmalara tartı verildi. 

Bu bağlamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile iş birliği halinde MERSİS üzerinden başlatılan elektronik evrak pratiğiyle ticaret sicili müdürlüklerine fiziki olarak müracaat yapılmak suretiyle alınabilen ticaret sicili dokümanlarının elektronik ortamda temin edilmesi sağlandı. Böylece, şirket yetkilileri gereksinim duydukları ticaret sicili evraklarına ait müracaatlarını MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini elektronik ortamda ödeyerek kelam konusu dokümanları MERSİS üzerinden temin edebilecek.

Ankara Ticaret Sicili Müdüriyetinde 18 Mayıs’ta pilot olarak devreye alınan elektronik evrak pratiği, İstanbul ve İzmir ticaret sicili müdürlüklerinin de dahil olmasıyla bugün itibarıyla 3 büyük kentte hayata geçirildi. Pratiğin kısa müddet içinde tüm ticaret sicili müdürlüklerinde devreye alınması planlanıyor.

Öte yandan Bakanlık temsilcisi bulundurma mecburiliği olan anonim şirket umumî konsey içtimalarına temsilci görevlendirilmesine yönelik süreçler ticaret vilayet müdürlüklerine başvurmak suretiyle fiziki ortamda yürütülüyordu. MERSİS üzerinden geliştirilerek tüm vilayet müdürlüklerinin ve vatandaşların tasarrufuna açılan Umumi Heyet Modülü ile anonim şirket umumî heyet içtimalarına Bakanlık temsilcisi taleplerinin bölge müdürlüklerine gidilmeden elektronik ortamda alınması, görevlendirme süreçlerinin elektronik ortamda yapılması ve umumi şura içtimalarına ait dokümanların elektronik ortamda saklanması mümkün hale geldi. Böylelikle, Bakanlık temsilcisi görevlendirme süreçlerinin daha şeffaf ve süratli gerçekleştirilmesi sağlandı.