Hazine, tahvil ihracı için 3 bankaya yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli iki dilim tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.

Refinitif servislerinden IFR’da yer alan haberde 2026 vadeli tahvil ihracında ilk getiri beklentisinin %5.25, 2031 vadeli ihracında ise %6.25 seviyelerinde olduğu belirtildi.