Hazine, iki ihalede 6 milyar lira borçlandı

Hazine bugün iki ayrı ihale gerçekleştirdi. İhalelerde toplam 3 milyar 499,5 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 2 milyar 500 milyon TL net rot satış yapıldı.

13 Nisan 2022 itfa tarihli, kuponsuz devlet tahvilin ilk kez ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 21.8 milyon TL satış yapıldı. İhalede; ortalama basit faiz yüzde 15,76, ortalama bileşik faiz yüzde 15,49 oldu. Kuponsuz devlet tahvili ihalesi öncesinde kamuya satış yapmadı, piyasa yapıcılarına 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 977 milyon TL oldu.

14 Ocak 2026 itfa tarihli, TLREF’e endeksli devlet tahvilinin ilk kez ihraç edildiği ihalede net 2 milyar 477,7 milyon TL’lik satış yapıldı. İhalede; dönemsel faiz yüzde 4,28 oldu. TLREF’e endeksli devlet tahvili ihalesi öncesinde de kamuya satış gerçekleşmedi, piyasa yapıcılarına 2 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 2 milyar 976 milyon TL oldu.