HAVELSAN, Mars isimli eseriyle mükafata hak kazandı

HAVELSAN’ın Türkiye’nin kritik jeopolitik konumuna müsait olarak deniz gözetleme işlevini sağlamak üzere geliştirdiği Mars (Maritime Surveillance) ürünü, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından Eser Geliştirme Süreci Armağanı’na layık görüldü.

TESİD, yenilik ve yaratıcılık konusunda başarılı firmaların Türk kamuoyunda ve dalda hak ettiği farklı konumu vurgulamak için Yenilikçilik-Yaratıcılık Mükafatları veriyor.

18. TESİD Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödülleri’nde KOBİ ve büyük firma kategorilerinde mükafatlar sahiplerini buldu.

Bu yıl büyük firma kolunda, HAVELSAN mühendislerinin geliştirdiği Mars, Eser Geliştirme Süreci Armağanı’nı kazandı.

Görüntü sürece ve amaç tespiti

HAVELSAN Komuta Denetim Savunma Teknolojileri Umumi Yönetici Yardımcılığına bağlı Ar-Ge ve Platform Entegrasyon Küme Müdüriyeti yazılım ve donanım tasarım ekiplerinin yerli ve ulusal imkanlarla geliştirdiği Mars, radar medya sürece ve gaye tespit sistemi olarak platformlarda vazife alıyor.

Mars, sivil yahut askeri kurumların taleplerine elverişli olarak deniz gözetleme işlevleri için maliyet aktif tahlil sağlıyor.

Askeri ve ticari had gözetleme kulelerinde, marka ve tipten bağımsız olarak her türlü radar sistemine entegre edilebilen Mars’ta, memleketler arası standartlara sahip bildiri yapıları kullanılıyor.

Geliştirilen donanımda, kompozit görüntü sinyallerini ayrıştırma, radar ekolarından plot/iz çıkarma, manuel/otomatik iz başlatma, doneleri sayısala çevirme işlevleri gerçekleştiriliyor. Geliştirilen yazılım ise eşikleme ve plot çıkarma parametre ayarları, bağımsız alan maskeleme, radar görüntü sergileme kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yeni geliştirilen algoritmalar sayesinde üst seviyede hassasiyete sahip iz çıkarma ve idaresi muvaffakiyetle gerçekleştiriliyor.

Radarlara yetenek kazandırıyor

Mars sayesinde amaç tespit ve takip yeteneği olmayan farklı tipte radarlara bu yetenek kazandırılarak, durumsal farkındalık açısından kıymete sahip kritik maksatların hareket malumatları, entegre olunan merkezi sisteme raporlanıyor ve taktik fotoğrafta bölge alması sağlanıyor.

Mars birinci olarak Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve Eği Girişimi’nde (TBGTH), girişim idaresinin yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırma amacı ve farklı tipte meydanlarda uyarlanabilen bir tasarım muhtaçlığı üzerine geliştirildi. Hala TBGTH ve Uzun Ufuk Lojistik Destek alanlarında kullanılıyor.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox