Halka arzda talebe göre paylar dağıtılacak

Borsa İstanbul’da geçen yılın son çeyreğinde hızlanan halka arzlar yeni yılın ilk ayında da devam ediyor. Işık Plastik’in halka arz süreci yarın başlıyor. 21 – 22 Ocak’ta talep toplayacak Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasada 10:30-13:00 saatleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 16.10 TL olarak belirlendi.

Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker Işık Plastik’in çıkarılmış sermayesinin 43 milyon 741 bin TL’den 51 milyon 802 bin 638 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8 milyon 61 bin 638 TL nominal değerli paylar ve mevcut ortaklarından Mehmet Çeker’in sahip olduğu 3 milyon 224 bin 655 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 11 milyon 286.293 TL nominal değerli payın halka arz edileceğini söyledi. Çeker, arz sonrası Şirketlerinin halka açıklık oranı yüzde 21,8 seviyesinde olacağını kaydetti.

Çeker, ek olarak şirketlerine güvendikleri için kısa süreli piyasadaki olası dalgalanmalara karşı yatırımcıları koruyabilmek adına bu halka arzda geri alım teşviki vermeye de karar verdiklerini dile getirerek “Bu kapsamda halka arza katılanlar 22 işlem günü boyunca Işık Plastik paylarını ellerinde tutmaları durumunda sahip oldukları payların en az yüzde 50’sini geri satabilecek” dedi. Halka arzda olabildiğince geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmek istediklerini vurgulayan Çeker, “Bu kapsamda halka arzı borsada satış yöntemiyle yaparak oransal yerine eşit dağıtım yapmaya karar verdik ve dolayısıyla kurumsal yatırımcılar için özel bir tahsisat yapmadık. Hedefleri net ve büyüme potansiyeli yüksek bir kurumuz. Yurt içi bireysel yatırımcılarımızın da son dönemde borsaya büyük bir talebi var. Biz de hedeflerimize halkımızı ortak ederek, onların da desteğini alarak daha sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.

Işık Plastik olarak halihazırda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı yaptıklarını söyleyen Çeker, şunları söyledi: “Son açıklanan bağımsız denetim raporumuzda da belirtildiği üzere 30 Eylül 2020 itibarıyla ihracatımızın toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 78’dir. Yurt dışında özellikle ABD’ye yapılan satışlarımız son dönemde önemli derecede arttı, 2017 yılında 1,9 milyon TL olan satışlar 2020’nin ilk 9 ayında 70 milyon TL’ye yaklaştı. Işık Plastik olarak 30 Eylül 2019 – 30 Eylül 2020 arasındaki 12 aylık dönemde net satış rakamımız 366 milyon TL’ye, faaliyet kârımız 104 milyon TL’ye ve net kârımız ise 52 milyon TL’ye ulaştı. 30 Eylül 2020 itibarıyla finansal borçlar, toplam aktif büyüklüğümüzün yüzde 34’ünü oluşturuyor. Yine aynı tarih itibarıyla finansal borçlarımızın yüzde 57,6’sı ise döviz cinsindendir.”

Çeker, ihracat gelirlerinin düzenli olarak arttığını, endüstriyel levha ve termoform gıda ambalajını tek çatı altında sunmalarının önemli bir rekabet avantajı kazandırdığını söyleyerek yeni fabrika yatırımları ile mevcut 14.807 m2 kapalı alanımızı 11.871 m2 artırarak tesislerimizin toplam kapalı alanını 26.678 m2’ye çıkaracaklarını vurguladı. Çeker, “Devam eden inşaatın mart sonuna kadar bitirilmesini hedefliyoruz. Halihazırda yaklaşık yüzde 75’i tamamlandı. Üretimin ise Ağustos 2021’de başlamasını planlıyoruz. Bu tesisimizde yurt içi pazarda ithal edilen çizilmez levha ve aynalı levha yatırımlarını yaparak yerli üretimi hayata geçireceğiz. Ayrıca halka arz sonrası Işık 1 fabrikasında buğu tutmayan levha kaplama hattı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Aynalı, çizilmez ve buğu tutmayan levha kaplama hatları için toplam 13.6 milyon TL yatırım yapılacağını öngörüyoruz.”

Halka arz gelirinin yüzde 25-40’ı borç ödemeye

Işık Plastik Genel Müdürü Abdullah Çeker, halka arz sonrası elde edecekleri geliri ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planladıklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, yüzde 15 ila 30’unu yatırım harcamaları ve kalan yüzde 25 ila 40’ını ise kredi borçlarının geri ödenmesi için kullanacağız. Halka arz sonrası tamamlanacak yatırımlar ile birlikte katma değeri yüksek ürün üretimimizi artırarak, ürün çeşitliliğimizi genişletmek, üretim yerlerimizi ve kapasitemizi artırmak ve ihracat pazarımızı genişletmek başlıca hedeflerimiz.”

Yerli yatırımcı halka arzlara hücum ediyor

Geçen yıl 8 şirket halka arz edildi. 8 şirkete gelen toplam talep 6 milyar liraya yaklaşırken bu halka arzların toplam büyüklüğü ise 460 milyon lirayı geçti. İlk halka arz olan ARD Bilişim’e 17 kat talep olurken Bayrak EBT Taban’a ise 14 kat talep geldi. Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda’ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım’a ise 27 kat talep geldi. Esenboğa Elektrik Üretim’e 6.5 katlık 249 bin 452 yatırımcıdan talep geldi. Kontrolmatik Teknoloji’nin halka arzı 26 kat üzerinde talep toplanarak tamamlandı. Yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 38 katı talep yaşandı. Kervan Gıda halka arzında da yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34.2 katı talep görüldü. Zirve ise Arzum’da yaşandı. Arzum’da yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53.6 katı talep geldi. ARD Bilişim’in halka arzında payların yüzde 99,40’ı, Bayrak EBD Taban’ın yüzde 99’u, Fade Gıda’nın yüzde 99,55’i, Dinamik Isı’nın yüzde 99,83’ü, Esenboğa Elektrik Üretim’in yüzde 99,82’si, Kontrolmatik Teknoloji’nin yüzde 50’si, Kervan Gıda’nın yüzde 33’ü, Arzum’un yüzde 70,8’i yurtiçi bireysel yatırımcıya satıldı.