‘Faturalar elektronik ortamda düzenlenmeli ve iletilmeli’

Bankacılık ve Elektronik Haberleşme Bölümü Kanunlarında düzenleme yapılmasının önünü açan kanun teklifinin mahal aldığı torba yasanın bu hafta meclisten geçmesi bekleniyor. Muaf Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Idare Heyeti Lideri Halil Nadir Teberci: “Sektörümüzü düzenleyen kanunun unsurlarında dijital abonelik süreçlerini yapılabilmesinin önünü açan değişiklik teklifini kolun gelişimi açısında olumlu karşılamakla birlikte hususlarda birtakım iyileştirmeler yapılarak daha kapsayıcı hale getirilebileceğini düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de dikkate alındığında abonelik kontratlarının yazılı yöntemin yanı sıra müşterilerin hanelerinden çıkmadan uzaktan aralı olarak ve/veya temassız bir biçimde akdedilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi kıymet taşıyor. Abonelik başlangıcı, numara taşıma ve abonelik feshi süreçlerinin de yapılacak düzenlemeyle dijital ortamda başlayıp dijital ortamda biteceğine yönelik bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz.” laflarını kaydetti.

Öte yandan, günümüzde malumat ve muhabere teknolojilerinin sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı üzere nedenlerle iş süreçlerinde gitgide daha ağır bir formda kullanılmaya başladığını altını çizen Teberci; bu durumun bilhassa yüksek sayıda yasal doküman ve kayıt ile ilgili süreçleri kâğıt ortamında yürütmek zorunda olan işletmecilere yönelik, gelişen teknolojiye münasebetli yeni adap ve esasların belirlenmesinin mecburî olduğunu vurguluyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler kapsamında faturaların da dijital ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve ödenmesinin daha kritik hale geldiğini tabir eden Teberci; yapılacak düzenlemede faturalandırma sürecinin de günümüz teknolojisine müsait formüllerle dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanmasının tutarlı olacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

TELKODER yetkilileri; çabucak her kesimin dijitalleşmesinde rol oynayan telekomünikasyon kesimine ait bu düzenlemenin; abonelik başlangıcı, numara taşıma, abonelik feshi ve faturalandırma süreçlerinin aralıklı olarak gerçekleştirilmesini kapsayacak halde genişletilmesiyle devletimizin kıymetli bir dijital dönüşüm gerçekleştireceğine inanıyor.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox