Elektronik Bağımsız Meslek Makbuzu zarurî hale geldi


Bağımsız meslek ile uğraşanların Elektronik Özgür Meslek Makbuzu (E-SMM)  tasarrufları 01 Haziran 2020 tarihinde farz hale geldi. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), E-Fatura, E-Arşiv ve E-Saklama üzere hizmetler ile şirketleri dijitalleştiren TÜRKKEP, bu süreçte bağımsız meslekle ilgilenenlerin atması gereken adımları açıkladı. Hususla ilgili konuşan TÜRKKEP Umumi Yönetici Vekili Dilek Akyürek, “E-SMM pratiği özgür meslek erbabı olup hukuk, muhasebe, teftiş, tıp, mimar, mühendislik vb. yerlerde vekil, danışman, müşavir, denetçi, arabulucu, aracı, mimar, mühendis vb. muaf meslek sahasında faaliyetinde bulunanların, mesleksel faaliyetlerine ait düzenledikleri makbuzun elektronik halidir.” dedi ve ekledi:

“01 Şubat 2020 itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar meslek sahipleri 01 Haziran 2020 tarihine kadar, 01 Şubat 2020’den (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar için işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar E-SMM tatbikine geçmiş olmaları gerekiyor. Bu formda tüm muaf meslek sahiplerinin mesleksel faaliyetleri dijital ortama taşınmış olacak.”

Akyürek, TÜRKKEP e-Serbest Meslek Makbuzu’yla ilgili de şunları söyledi; “TÜRKKEP e-SMM ile süreçler dijital ortama taşınırken, basım ve arşiv üzere masraflar ortadan kalkıyor. Dijital ortamda gerçekleştiren e-SMM, kağıt tüketimini ortadan kaldırırken, çevreyi de koruyor. Geçmiş bağımsız meslek makbuzlarınıza, e-SMM ile tek tıkla süratli ve rahatça ulaşılabilirken,  elektronik ortama taşınan datalar, e-SMM tahlilinde inançla saklanıyor.”