Elazığ’da ürettiği yerli ‘solar simülatör’ü yurt dışına ihraç ediyor

Fırat Teknokent çatısı altında kurduğu şirketi vasıtasıyla geliştirdiği teknolojik eserlerin seri üretimini gerçekleştiren Yakuphanoğlu, güneş pilleri ve panellerinin verimliliği ile elektriksel performanslarının belirlenmesinde kullanılan yerli “solar simülatör” aygıtını 3 yıl evvel üreterek Türkiye’deki bilim insanlarının kullanımına sundu.

Yüksek maliyetli ithal aygıtlara alternatif ürettiği solar simülatörü Ar-Ge çalışmaları ile daha da geliştiren Yakuphanoğlu, geliştirdiği tam otomatik modeli yurt dışına ihraç ediyor.  

Yakuphanoğlu, yaptığı açıklamada, dünyada endüstrileşme ve nüfus artışına bağlı olarak artan güç talebini karşılamak için kullanılan fosil yakıtların tükenişi ve oluşturduğu etraf kirliliğinin ülkeleri yenilenebilir güç kaynaklarına yönelttiğini belirtti.

Yenilenebilir güçte en büyük potansiyelin güneş gücü olduğunu, bu bakımdan güneş gücünden azamî verimlilikte faydalanabilmek emeliyle üretilen güneş pillerinin geliştirilmesinde solar simülatör aygıtına gereksinim duyulduğunu söz eden Yakuphanoğlu, 3 yıl evvel “ilk solar simülatör cihazı”nı ürettiklerini anımsattı.

“O yıllarda ürettiğimiz aygıt rastgele bir güneş pilinin elektriksel özelliklerinin testini manuel olarak yapıyordu ve özellikleri mevcut piyasada bulunan aygıtlarla birebirdi.” diyen Yakuphanoğlu, daha sonra bunun performansını artırmak emeliyle yeni teknik özellikler aygıta kazandırarak tam otomatik tahlil yapabilen solar simülatörü yaptıklarını bildirdi.

Mevcut cihazınotomatik olarak ışık şiddetini ayarlayabilme, akım voltaj eğrisini alma, güneş pilinin güç voltaj eğrisini alma, güneş pilinin fotovoltaik sistemini tahlil etme üzere güneş pili ile ilgili bütün parametreleri hesaplayabildiğini aktaran Yakuphanoğlu, “İthal aygıtlarda bu özelliklerin bir kısmı bulunurken yerli aygıtımız, bir start tuşuna basarak rastgele bir güneş pilinin tüm elektriksel tahlillerini birebir anda yapabiliyor.” diye konuştu.

Yurt dışından talep gördü

Yakuphanoğlu, 3 yıl öncesine kadar Türkiye’deki bilim insanlarının güneş pili araştırmalarında gereksinim duyduğu bu aygıtı yüksek maliyetlerle yurt dışından satın aldıklarını anlattı.

Yerli aygıt sayesinde bu ithalatın önüne geçerek ulusal gelirin yurt içinde kalmasını sağlamalarının yanı sıra hem ekonomik hem de üstün özellikleri ile aygıtın yurt dışından da talep görmeye başladığını aktaran Yakuphanoğlu, şöyle devam etti:

“Cihazımızı ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi, Avrupa’da bilhassa Avusturya’daki Linz Johannes Kepler Üniversitesi, Suudi Arabistan’daki Kral Abdülaziz Üniversitesine ve Pakistan üzere farklı ülkelerdeki üniversitelere ihraç ediyoruz. Cihazımızın teknik özellikleri mevcuttaki aygıtlardan daha yüksektir münasebetiyle bilim insanları cihazımızı kolaylıkla tercih edebilmektedir.” 

Prof. Dr. Yakuphanoğlu, geliştirdiği solar simülatör aygıtı ile 2019 TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Şenliği kapsamında düzenlenen yarışta “Full Otomatik Solar Simülatör Sistemi Projesi” kapsamında gümüş madalya kazandığını kaydetti.

Güneş gücünden düşük maliyetle yüksek kapasitede yararlanmak gerekiyor

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise üniversitelerin üstlendiği en temel misyonun ülke iktisadının gereksinim duyduğu bilgili ve mahir iş gücünü yetiştirmek, bilimsel ve teknolojik araştırma sonuçları üreterek bunları ülke endüstrisine kazandırmak olduğunu vurguladı.

Bu bakımdan üniversitelerde misyon alan akademik çalışana büyük bir sorumluluk düştüğünü aktaran Göktaş, bu sorumluluğun şuurunda olarak araştıran, geliştiren ve üreten akademisyenlerin ülke için pahalı olduğunu söz etti.

Göktaş, bu manada Yakuphanoğlu’nun geliştirdiği solar simülatör aygıtının hem Türkiye’de hem de dünyadaki güneş pili araştırmalarına ışık tutacağını belirterek, “Ülkemizde tüketilen elektrik gücünün her yıl bir evvelki yıla nazaran daha da arttığını görüyoruz. Türkiye’nin güç ithalatından kaynaklanan cari açığın kapatılmasında yerli ve pak güce geçilmesi koşul.” diye konuştu.

Bunun için de en kıymetli kaynağın güneş gücünden daha düşük maliyetlerle daha yüksek kapasitede faydalanmak olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

“Güneş gücünün temeli olan güneş pili ve güneş panelleri ile bunların test aygıtlarının üretilmesi kural. Yakın bir vakitte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başşehir Ankara’da açılışını yaptığı yerli güneş pili ve güneş paneli üretecek entegre fabrika bu manada bizleri hem heyecanlandırmış hem de gururlandırmıştır. Yakuphanoğlu’nun güneş pili ve güneş panellerinin test edilmesinde kullanılan birinci yerli solar simülatör aygıtını üretip, bunu hem ülkedeki hem de yurt dışındaki bilim insanlarının kullanımına sunmuş olması bizi gururlandırıyor. Üniversitelerimizde ülke iktisadına yarar sağlayacak bu tıp çalışmaların artarak devam etmesini diliyorum.”

Geri
Instagram
Facebook
Superbox