‘Dijital tahlillere talepte önemli artışlar oldu’

Vodafone Business’ın yeni dijital tahlilleri arasında işletmelerin meydandaki ekiplerini mobil pratik üzerinden takibini ve görevlendirmesini sağlayacak akıllı ekip takibi, bilhassa otel ve restoranlarda tek POS cihazı üzerinden sipariş alma, mutfağa iletme ve ödeme süreçlerini entegre hale getiren akıllı sipariş ile biyometrik imza üzere tahliller bulunuyor. 

Şahin: Dijital tahlillere talepte önemli artışlar oldu

Koronavirüs salgını sürecinde işletmelerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve gereksinimlerine münasip tahliller sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Konseyi Lider Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Bulut santral, Facebook ve Instagram reklam paketi, amaçlı ve toplu SMS üzere tahlillerimizle işletmelerimizin iş süreçlerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olduk. Salgın sürecinde bu çözümlerimize talep yüksek oldu. Gayeli SMS kullanan müşteri sayımız yüzde 15’ün üzerinde arttı. KOBİ’ler pazarlama gereksinimlerini bu tahlille giderdi ve 1 milyon TL’yi aşkın bir reklam paketi satın alarak müşterileriyle muhaberesini sürdürdü. Mobil tatbikini da hazırladığımız bulut santral tahlilimiz büyük ilgi gördü. Büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’ler de kesintisiz ve inançlı muhabere için bulut santral çözümümüzü seçti. SSL müşteri sayımız yüzde 50 artış gösterdi” diye konuştu. 

Yeni periyotta gereksinimler 5 başlıkta toplanıyor

Küresel ve lokal araştırmaları ışığında işletmelerin olağanlaşma sürecindeki muhtaçlıklarının süratli ticari yenilenme, sıhhat ve güvenlik, hibrit çalışma modeli, verimlilik- otomasyon ve dijital bilirkişilik olmak üzere 5 ana başlıkta toplandığını kaydeden Meltem Bakiler Şahin, bu başlıkları şöyle anlattı: 

Sıhhat ve Güvenlik: Çalışanların ve müşterilerin sıhhati önümüzdeki periyotta de işletmeler için en öncelikli mevzu olmaya devam edecek. Termal kamera, toplumsal uzaklık takibi üzere tahlillere talep artarak devam edecek. 

Termal kamera çözümümüzdeki sensörler vücut sıcaklığını tarıyor ve sıcaklık belirlenen kıymetlerden yüksekse erken tespit edilerek gayrı kimselere bulaştırma riski azaltılıyor. Vodafone Business olarak Red Denetim çatısı altında sunduğumuz Filyasyon tahlili ile ise çalışanların toplumsal arayı muhafazasına destek veriliyor. Bir çalışanın Covid olumlu çıkması durumunda arkaya dönük raporlardan ilgili çalışanın temas ettiği çalışanlar tespit edilebiliyor ve test yaptırılabiliyor.Bu sayede gayrı çalışanların sıhhati korunurken, üretim bantlarının kapanması ve üretim kaybı da önlenmiş oluyor. 

Süratli ticari yenilenme: Yeni devirde e-ticaret ve dijital pazarlama usulleri işletmelerin gündeminde daha da fazla mahal alacak. İşletmeler iş modellerini süratli bir formda e-ticarete uyarlayıp dijital pazarlama tahlilleriyle amaç kitlelerine ulaşarak hem bu periyottaki kayıplarını telafi etmeye hem de pandemi sonrası satışlarını artırmaya çalışacak. Vodafone Business olarak biz de Facebook ve Instagram reklam paketi, amaçlı ve toplu SMS üzere tahlillerimizle işletmelerimize destek olmaya devam edeceğiz. 

Hibrit çalışma modeli: Uzaktan çalışma, sağladığı yararlar sayesinde hibrit modele geçişle birlikte hayatımızda kalmaya devam edecek. Hibrit çalışma ile ekibin bir kısmının mekandan bağımsız çalıştığı, bir kısmının meydanda, hareket halinde olduğu bir sistemden laf ediyoruz. Binaenaleyh işletmelerin yanlışsız araçları kurarak ve altyapılarını güçlendirerek yeni periyoda hazırlık yapması gerekiyor. Datacenter, SSL VPN, Bulut Santral, Siber Güvenlik üzere tahliller bu periyotta de çıkacak. Münhasıran binlerce çalışanlı davet merkezlerini dahi 2-3 gün içinde konuttan kesintisiz çalışabilir hale getiren Bulut Santral pratiğinin yeni periyotta de ilgi görmesini bekliyoruz. 

Verimlilik ve otomasyon: İşletmeler yeni periyotta maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için iş süreçlerinde gerekli dijitalleşme ve otomasyonu sağlamaya odaklanacak. Vodafone Business olarak bizim de önceliklerimizden biri işletmelerin dijitalleşmelerine ek sağlamak. Kolay Dönüşüm, Red Denetim, Mobil Form, Dijital Tarım İstasyonu üzere güçlü tahlillerimiz ve sunacağımız yeni tahlillerle hem işletmelerimizin hem de memleket ekonomimizin gelişimine ekte bulunmaya devam edeceğiz.

Dijital bilirkişilik: Dijitalleşmenin daha da kıymet kazanmasıyla doğal olarak dijital bilirkişiliğe da talep artacak. Bu noktada klasik iş yapış biçimlerinin değiştirilmesi için bilhassa ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lere destek verilmesi değer arz ediyor. Bu mevzu bizim de önceliklerimizden. KOBİ’lerin dijital dünyaya ahenk süreçlerine ek sağlamak emeliyle dijital dönüşümü destekleyici, e-ticaret sahasındaki faaliyetlerinde yönlendirici olacak farklı bilirkişilik seviyelerinde mütemadi güncellenecek bir eğitim portalı sunacağız. Sair bir eğitim portalımız da çiftçilere yönelik olacak. Tarımda dijitalleşmeyi hızlandırmak gayesiyle çiftçilerin dijital ve finansal okuryazarlığını artıracak, daha verimli üretim yapmalarını sağlayacak haberlerin nokta aldığı online bir eğitim platformu kuracağız.