Dijital Mecralar Komitesi için düğmeye basıldı

“Dijital Mecralar Kurulu Kurulması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Buna nazaran, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın saklılığına ve öteki temel hak ve özgürlüklere karşıt ya da çocukların fizikî ve ruhsal gelişimlerine ziyan verici formda internet kullanımının önlenmesi emeliyle TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komitesi kurulacak. 

Kurulun üye sayısı 17 olacak. Üye dağılımı siyasi parti kümelerinin parti kümeleri toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına nazaran belirlenecek. Kurul, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilecek. 

İnternet hatalarıyla aktif çabaya ait görüş ve teklifler sunacak 

Kurulun misyonları ortasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın kapalılığına ve başka temel hak ve özgürlüklere ters veya çocukların fizikî ve ruhsal gelişimlerine ziyan verici biçimde gerçekleşmesinin önlenmesi, internet kullanımı yoluyla işlenen kabahatlerle aktif halde çaba edilmesi konularında görüş ve teklifler sunmak yer alıyor. 

Ayrıyeten bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak, gelişmeler konusunda görüş ve teklifler sunmak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici aktiflik ve projeler yapmak da komitenin vazifeleri ortasında. 

İçerik sağlayıcılardan bilgi ve evrak istenebilecek 

Komite, kamu kurum ve kuruluşlarından, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Cürümlerle Çaba Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılardan, erişim sağlayıcılardan, yer sağlayıcılardan ve yerli-yabancı başka gerçek ve hukuksal şahıslardan bilgi ve evrak istemek ve ilgililerden bilgi alma yetkisine sahip olacak. 

Misyon alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanılacak. Gerekli görüldüğünde uzmanlar  fikirlerini almak üzere kurula çağırılabilecek. 

İstihdama ait düzenlemeler 

Öte yandan istihdama ait düzenlemelere ait kanun değişikliklerine nazaran, Yükseköğretim Kanunu’nun kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme düzenlemesi kapsamında Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenlerin toplumsal ve mali hakları emsalleriyle eşitlenecek.

Kovid-19 salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020’ye kadar uzatma yetkisi genişletildi. Buna nazaran, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin mühletini sektörel olarak başka ayrı yahut bir bütün olarak uzatabilecek.

Iktisadın olağanlaşmaya başlamasıyla iş yerinde haftalık olağan çalışma mühletlerine dönülmesi teşvik edilecek.

Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel kesim iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi fiyat dayanağından yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık olağan çalışma müddetlerine dönülmesi halinde sigortalı ve patron hisselerinin tamamı 31 Aralık 2020’yi geçmemek üzere 3 ay mühletle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak başka ayrı yahut bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kovid-19 salgını gerekçesiyle emekçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama müddetini, 3’er aylık mühletlerle 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verildi.

Kanunla, makul periyodik iş yahut hizmet kontratlarında mühletin sona ermesi, iş yerinin rastgele bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata nazaran yapılan her türlü hizmet alımları ile üretim işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih pürüzünün istisnalarına eklendi.

Maden personellerinin tazminatları Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca karşılanacak 

Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu Maden Kanunu çerçevesinde imzalanmış rödovans kontratları kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak halde hizmet akdi sona erdirilen çalışanlardan, kıdem tazminatlarını yahut iş mukavelesinin bildirim koşuluna uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların tazminatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından karşılanacak.

Personellerin tazminatları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna müracaat edilmesi halinde müracaat tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenecek.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun “tanımlar” kısmına “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama süreçlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistem” tarifi eklendi. 

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili imtihanların gerçekleştirilememesinden kaynaklı oluşacak uzman ve tabip açıklarını önlemek maksadıyla, İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu’nun, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ilişkin iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri doktoru görevlendirilmesine ait kararının yürürlüğü ötelendi. 

Geri
Instagram
Facebook
Superbox