Dijital dönüşümün önündeki en büyük pürüzler neler?


Kuruluşların operasyonlarını dönüştürmeye ve müşteri hizmetlerinde yeni bir çağ başlatmaya çalıştığı bugünlerde, Dijital Dönüşüm, üst idarenin en kıymetli gündem hususu haline geldi. IDC araştırmalarına nazaran Dijital Dönüşüm’le(DX) ilgili harcamaların, 2020 – 2023 yılları arasında 7.4 trilyon dolara yaklaşması bekleniyor. Bununla birlikte, Bulut Olgu Idaresi sağlayan Yedekleme tahlillerinin önderi Veeam® Software’in yayınladığı dal raporunda, sağlam olmayan eski teknolojiler nedeniyle global kuruluşların neredeyse yarısının dijital dönüşüm yolculuklarının aksadığı belirlendi. Rapora nazaran; kuruluşların yüzde 44’ü BT yetenek yahut bilirkişiliği eksikliği nedeniyle muvaffakiyete ulaşmakta zorluk çekiyor. Dahası derhal hemen tüm şirketler, her 10 sunucusundan 1’inde saatlerce süren ve yüz binlerce dolara mal olan beklenmedik kesintiler yaşadığını kabul ediyor. Bu durum Dijital Dönüşüm’ü gerçekleştirmek için iş sürekliliğine odaklanmanın acil bir muhtaçlık olduğunu kanıtlıyor.  

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 farklı memlekette, rastgele seçilen 1.550 global kuruluş başkanı ve BT karar vericilerinin Done Idaresi ve Himayeye yönelik yaklaşımları incelenerek hazırlanan 2020 Veeam Data Himaye Trendleri Raporu, kuruluşların karşı zıdda kalabilecekleri BT zorluklarına nasıl hazırlandıkları, BT modernizasyonu ve Dijital Dönüşüm ile ilgili amaçları incelendi. 

Veeam CTO’su ve Eser Stratejisinden Sorumlu Kıdemli Yönetici Yardımcısı Danny Allan, yayınlanan bölüm raporu hakkında şunları söyledi: “Teknoloji durmaksızın ilerliyor, daima değişiyor ve buna bağlı olarak iş yapış formlarımız de dönüşüme uğruyor. Mahsusen son vakitlerde yaşananlarla birlikte tüm kuruluşlar yeni iş yapış halleri benimsemeye başladı. Bu devirde işletmelerin, yaşadıkları zorluklarda ve gayelerine giden yolda nerede durduğunu görmek için mütemadi değişen BT ortamına bakmak daha da değer kazandı.” Allan laflarına şöyle devam etti: “Daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunmak için global olarak teknolojinin benimsendiğini görmek mükemmel da olsa, hibrit bulut üzerinde donelerin nasıl korunacağı ve yönetileceği hala zayıf noktalarımızdan biri. Done muhafaza, tarihi geçmiş tahliller noktasına muhtaçlıkları kestirim edebilen ve gelişen talepleri karşılayabilecek yüksek bir zeka durumuna geçmelidir. Raporda sunduğumuz olgulara dayanarak şunu söylemek mümkün; iş yerküresi başkanları bu durumu fark etmedikçe ve buna nazaran hareket etmedikçe gerçek Dijital Dönüşüm(DX) gerçekleşmeyecektir.” 

Kuruluşların yüzde 95’i, ortalama 117 dakika süren beklenmedik kesintilere maruz kalıyor

Raporda, iştirakçi kuruluşlar, BT aracılığıyla oluşturulan dataların, kuruluşun kalbi ve ruhu haline geldiğini vurgularken, bu nedenle BT ekipleri de Done Himayenin yalnızca yedekleme ve geri yükleme için değil, tıpkı devranda işletmenin kapasitesini artırmak için de ne denli değerli olduğunu belirttiler. Bununla birlikte kuruluşların yüzde 40’ı işlerinin üzerinde ne kadar olumsuz tesiri olduğunu göremediği için hala eski sistemlere güvenmeye devam ediyor. Kuruluşların yüzde 95’i beklenmedik kesintilere maruz kalıyor ve bir kesinti ortalama 117 dakika, yani neredeyse 2 saat sürüyor. Yüksek öncelikli olguların bulunduğu bir tatbikte saatlik kesinti mühletinin 67,651 dolara mal olacağı varsayım edilirken, bu rakam alışılagelmiş bir tatbik için 61,642 dolar olarak öngörülüyor. Bu rakamlara baktığımızda “tüm olguların kıymetli olduğu” ve rastgele bir sahada yaşanan kesinti mühletinin bugünün ortamlarında kabul edilemez sonuçları olduğu açıkça görülüyor. 

Kuruluşların yarısı, bulutun done müdafaa stratejisinde değerli rol oynayacağının farkında

İşletmeler, daldaki yeni zorluklarla başa çıkabilmek için BT modernizasyonunda ve dijital dönüşümde ilerleme kaydetmeleri gerektiğinin farkındalar. Raporda pek çok şirketten alınan geri bildirimlere nazaran asrî olgu muhafaza stratejisinin en değerli ayağının çeşitli bulut tabanlı yeteneklerin tasarrufuna bağlı olduğu belirlendi. Bu geri bildirimlere nazaran kuruluşların bulut hizmeti aracılığıyla Felaket Kurtarma (DR) yeteneği yüzde 54, iş yüklerini şirket içinde buluta taşıma yeteneği yüzde 50, iş yüklerini bir buluttan gayrısına taşıma yeteneği ise yüzde 48 olarak belirlenmiştir. İşletmelerin yarısı, bulutun günümüzün done müdafaa stratejisinde kıymetli bir rol oynadığını ve gelecekte çok daha değerli bir rol oynayacağının ise farkında. 

Allan raporla ilgili kelamlarını şöyle tamamladı: “Kuruluşlar, 2020 yılı itibariyle altyapılarını modernize etmeye başlayarak dijital dönüşüm yolculuklarında bulut tasarruflarını artırmayı hedefliyorlar. Eski tahlillerin geçmişte fizikî olgu merkezlerindeki doneleri müdafaası amaçlanıyordu. Ama günümüzde bu eski tahliller kuruluşların devir kaybı, para kaybı üzere pek çok sorun yaşamasına neden oluyor.” 

Gelecek 12 ayda kuruluşları en çok siber güvenlik tehditleri zorlayacak

Veeam 2020 Done Himaye Trendleri Raporu’nda vurgulanan olgulardan kimileri şu biçimde:

  • Gelecek 12 ay içinde kuruluşları en çok etkileyecek zorluk yüzde 32 orantısıyla siber tehditler olarak belirlendi. Teknolojileri tatbik konusunda yetenek eksikliğinin yüzde 30, değişen müşteri gereksinimlerinin ise yüzde 29 ile kuruluşları en çok etkileyecek başka zorluklar olduğu ortaya konuldu.
  • Şu an yaşanan en büyük olgu müdafaa zorluğu ise yeni teşebbüsler üzerinde çalışacak işçi eksikliği (% 42) olarak gösterildi. Yeni teşebbüsler için bütçe zayıflığı yüzde 40 ve operasyonel performansın zayıflığı ise yüzde 40 olarak en tesirli zorluklar arasında konum aldı. 
  • Iştirakçilerin yüzde 51’i Dijital Dönüşüm’ün müşteri hizmetlerini dönüştürmesine yardımcı olabileceğine inanıyor. Yüzde 48’i kuruluşların iş operasyonlarının dönüşümünde, yüzde 47’si ise maliyet tasarrufu konusunda Dijital Dönüşüm’ün tesirli olabileceğini belirtiyor. 
  • Kuruluşların yüzde 23’ü Dijital Dönüşüm teşebbüslerinin olgunlaşmış ve amaçlarına ulaşma yolunda gerekli ilerlemeleri kaydetmiş olduklarını belirtiyor. Kuruluşların yüzde 30’u ise kendilerini, Dijital Dönüşüm tatbiklerinin ve planlamalarının erken aşamalarında konumluyor.
  • Iştirakçi kuruluşların yüzde 39’u kuruluşlarının inancı artırmak için birincil yedekleme tahlilini değiştirmeyi planladıklarını söylerken, yüzde 38’i yazılım ve donanım maliyetlerini azaltmak ve yüzde 33’ü ise yatırım getirisini arttırdığı için yedekleme tahlillerini değiştirmeyi düşündüğünü belirtiyor. 
  • Kuruluşlar datalarının yüzde 23’ünün replikasyonunu sağlıyor ve bir bulut sağlayıcısı üzerinden iş sürekliliği ve felaket kurtarma yeteneklerini artırıyor.  
  • Kuruluşlar datalarının yüzde 27’sini Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) sağlayıcısı tarafından buluta yedekliyor. Kuruluşlardaki dataların yüzde 14’ü ise yedeklenmiyor.
  • Kuruluşların yüzde 43’ü, önümüzdeki iki yıl içinde bir BaaS sağlayıcısı tarafından yönetilen bulut tabanlı yedekleme tahlillerini kullanmayı planlıyor.

Tüm bunlar göz önüne bulundurulduğunda Bulut Olgu Idaresi, gelecekteki gelişmelerde yine kullanılabilmeleri için maliyetleri ve kaynakları koruyan olağan, esnek ve emniyetli bir tahlil sunuyor. Bu asrî himayeler, yedeklemenin çok ötesine geçiyor. Olgu müdafaası artık şirket içi, fizikî ortamlara bağlanamayacağı için şirketlerin hibrit bulut ortamına basitçe taşınabilmelerini sağlayacak esnek lisans seçeneklerine sahip olması gerekiyor.