‘Dijital dönüşüm KOBİ’ler için hayli önemli’

Sonuçların açıklandığı dijital aktiflikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, pandemi devriyle birlikte dünyada öz yeterlilik ve dijital dönüşüm kavramlarının ehemmiyet kazandığını vurguladı.

Kacır, “Bu güçlü devirde güçlü ekonomiler olarak kabul edilen pek çok memleketin dahi vatandaşlarına en temel muhtaçlıklarını tedarik etmekte önemli güçlüklerle karşı zıdda kaldıklarına bütün dünya şahit oldu maatteessüf. Aslında globalleşmenin süratiyle birlikte ortaya çıkan üretim ve tedarik modelleri büyük ölçüde sorgulanır hale geldi.” diye konuştu.

Önümüzdeki periyotta pek çok devletin öz yeterlilik konusunda adımlar atacağını aktaran Kacır, devletlerin tedarik ağlarında kıymetli değişiklikler görülebileceğini söyledi.

Pandemi vadesince dijitalleşmenin beşerler için kıymetli kolaylıklar getirdiğini belirten Kacır, “Önümüzdeki 5-10 yıl gerçekleşmesi öngörülen dijital dönüşüm süreçlerinin yalnızca birkaç ay içerisinde ticari hayatta, devlet idaresinde, uzaktan eğitim, uzaktan sıhhat üzere meydanlarda, uzaktan çalışma ortamlarında hayatı çok kolaylaştırdığını ve hayatın sürekliliğini sağladığını daima birlikte gördük.” dedi.
Kacır, dijital dönüşümün; suratını artırarak bireylerin, şirketlerin ve hükümetlerin pratiklerini değiştireceğini söyledi.

“Milli Teknoloji Hamlesi gayelerine daima birlikte adım adım yürümeyi sürdüreceğiz”

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin, 2023 gayeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüğü Ulusal Teknoloji Hamlesi ile hem öz yeterliliğe hem de dijital dönüşümün hızlanmasına yönelik çalışmalar yaptığını anlattı.

Hükümetin sanayi ve teknoloji siyasetlerini uzun vadeli gayeler doğrultusunda şekillendirdiğini söz eden Kacır, şöyle konuştu:
“Özellikle dijital dönüşümde öz yeterliliğimiz üzerine inşa ettiğimiz bir yol haritasının kıymetine vurgu yapıyoruz. Bu süreçte dijital dönüşümün süratli bir halde gerçekleşmesi kadar öz kaynaklarımızla gerçekleşmesi, yerli ve ulusal teknoloji tedarikçilerinin hem Türkiye’de hem global pazarlarda eserlerini, hizmetlerini başarılı bir biçimde pratikleri, bu sürecin kalıcı olarak ekonomimize ve refahımıza ek vermesi açısından çok çok kıymetli diye düşünüyoruz. Önümüzdeki periyotta Ulusal Teknoloji Hamlesi maksatlarına daima birlikte adım adım yürümeyi sürdüreceğiz.”

Dijital dönüşüm KOBİ’ler için hayli kıymetli

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, KOBİ’lerin dijital dönüşümünün ekonomiler için büyük ehemmiyet taşıdığını vurgulayarak, KOBİ’lerin istihdam ve üretim için kilit değerine işaret etti.

Başarılı dijital dönüşüm tatbiklerinin kurgulanabilmesi için mevcut durumun yeterli tespit edilmesi gerektiğini belirten Kacır, Boğaziçi Üniversitesi’nin yaptığı 2019-2020 Dijital Dönüşüm Kıymetlendirme Çalışması’nı çok tarafında bulduğunu söyledi.

Kacır, Boğaziçi Üniversitesi’nin geliştirdiği Dijital Dönüşüm Kıymetlendirme Aracı’nın Türk firmalarının öz yeterliliğini tespit edebilmek ve yol haritasını oluşturabilmek ismine yol gösterici olacağını aktardı.

Türkiye’nin güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Kacır, memleketin bu yerde güçlü bir ekosistemi inşa etmeyi başardığını söyledi.

“Rekabet öncesi iş birliğinin ehemmiyetine şahit olduk”

Türkiye’de çok kısa bir devirde yerli teneffüs cihazını seri olarak üretir hale geldiklerini hatırlatan Kacır, Türk Ar-Ge ekosisteminin yetkinliğine dikkati çekti.
Kacır, devamla şunları kaydetti:

“Pek çok mevzuda yarışma öncesi iş birliğinin kıymetine de şahit olduk. En fazla öne çıkan örnek, teneffüs cihazları oldu. Bu eserleri memleketimiz farklı hiçbir devletin başaramadığı süratte, yalnızca 14 gün içerisinde seri üretimle hayata geçirmeyi başardı ancak bu muvaffakiyetin gerisinde aslında güçlü bir uyum ve iş birliği yatmaktaydı. Bir start up eseri olan ağır bakım teneffüs cihazını (Biyovent) güçlü sanayi ve teknoloji şirketlerimizin katkısıyla süratli bir biçimde hayata geçirebildik. Bu aslında teknoloji tedarikçilerinin geliştirdikleri eserleri ticarileştirme süreçlerinde kurumsal şirketlerin verecekleri desteklerin ne kadar kıymetli olduğunu da bir sefer daha hepimize göstermiş oldu. Binaenaleyh dijital dönüşüm teknolojileri içinde bilhassa büyük şirketlerin yerli ve ulusal eserleri tercih etmesi, bu eserlerin ticarileşmesine, velev global eserler olmayı başarmasına büyük bir ek veriyor olacak. Bütün şirketlerimize yerli teknoloji eserlerine güvenmelerini, onların ticarileşmesine kaldıraç olacak yaklaşımlar geliştirmelerini tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki Türkiye’nin mühendislerinin, Türkiye’nin araştırmacılarının geliştirdiği eserler ve hizmetler, her ortamda dünyanın en yeterlisi olma yetkinliğine ve niteliğine sahip. Biz dünyanın en güzel eserlerini Türkiye’den her yerde yıldan yıla daha fazla görüyor olacağız.”

“Dönüşüm KOBİ’ler için kuvvetli bir süreç”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da “Bu çalışmada geliştirilen endeksleme yolu ile patente başvurulmuş ve KOBİ ölçeğinde tatbike müsait bir dijital dönüşüm kıymetlendirme aracı ortaya çıkmıştır. D3A ismini verdiğimiz bu aracın, Türkiye KOBİ’lerinin dijital dönüşümü için yararlı bir araç olmasını diliyoruz.” tabirlerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0 Platformu Lideri Prof. Dr. Lale Akarun ise platform olarak, KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğundaki noktasını tespit etmek üzere kişisel bir endeks geliştirdiklerini belirterek, “Türkiye’de Dijital Dönüşüm Kıymetlendirme Aracı’nın 2019-2020 sonuçlarına nazaran, KOBİ’ler dönüşümün 5 farklı sahasında 4 üzerinden yapılan değerlendirmede 1,10-1,55 aralığında bir seviyede bulunuyor.” dedi.

Dijital dönüşümün, endüstride verimliliği artırarak milletlerarası seviyede rekabetçiliği sağlamanın yanı sıra yüksek katma kıymetli hizmet ve eserler üretmenin de anahtarı niteliğinde olduğunu vurgulayan Akarun, şöyle konuştu:

“Dünya Ekonomik Forumu, dijital dönüşümün toplumsal ve ekonomik açılardan yaratacağı kıymetin 10 yıllık periyotta yekun 100 trilyon dolar olacağını öngörüyor. Devletimizde ise Sanayi 4.0 teknolojilerinin tam uygulanması ile endüstriyel üretimde yıllık yüzde 3, GSYH’de yüzde 1 artış gerçekleşeceği hesaplanıyor. Lakin bu dönüşüm bilhassa üretim kesimindeki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’ler için kuvvetli bir süreç. Bu yüzden KOBİ’lerin dijital dönüşümü için kişisel kıymetlendirme araçlarına gereksinim var. Bu araçların tesirli olması için yalnızca KOBİ’nin mevcut durumunu tespit etmek kâfi değil. Yol haritalarının net olarak sunulması gerekiyor. Biz de D3A’yı bu bakış açısıyla 3 temel maksada hizmet etmek üzere geliştirdik; dönüşüm gereksinimini tespit etmek, gereksinimin karşılanıp karşılanmadığını takip etmek ve dönüşümün yarattığı faydayı ölçümlemek…”

“İleride 2020, dijital dönüşümün ivme kazandığı bir yıl olarak hatırlanacak”

Prof. Dr. Lale Akarun, Kovid-19 pandemisinin dijitalleşmeye tesirlerine ait de “İleride 2020, dijital dönüşümün ivme kazandığı bir yıl olarak hatırlanacak. Dijital teknolojiler uzun devirdir hazır lakin hayatımıza girmesi için insan davranışının değişmesi gerekiyordu. Pandemi burada hızlandırıcı bir tesir yarattı. Günlük hayatımızda sıhhat tehdidi kelam konusu olduğunda e-ticareti, internet gazeteciliğini, uzaktan eğitimi nasıl süratle benimsediğimizi gördük.” sözlerini kullandı.

Salgında bilhassa hasta kişilerle temasın büyük risk taşıdığına dikkati çeken Akarun, yüksek riskli işlerde robot tasarrufunun artmasının beklendiğini kaydetti.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox