‘Cihazları soğuturken global ısınmaya neden olmamalı’

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Lideri ve İstanbul Teknik Üniversitesi Talim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, soğutma teknolojisinin ömür ve topluluk için kıymetini duyurmak, farkındalık yaratmak için kutlanan 26 Haziran Dünya Soğutma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, bu yıl soğuk zincirin, azık ve sıhhat için vazgeçilemez konumu olduğunu belirtti.

Soğutmanın sıhhat, etraf ve iklim değişimine tesirlerine dikkati çeken Prof. Dr. Karaosmanoğlu, dünyanın daima ısınan kocaman bir akvaryum olduğunu vurguladı.

Konutlardaki klimalar ile büyük bina ısıtma-soğutma-hava uygunlaştırma, sanayi ve tedarik zinciri soğutma sistemlerinde iklimlendirme maliyetinin en büyük kısmının güç bedeli olduğunu aktaran Prof. Dr. Karaosmanoğlu, şu haberleri verdi:

“Enerji, dünyamızın global sıcaklık artışına neden olan sera gazlarının en büyük kısmının da sebebidir. Güç üretip, tükettikçe dünyamız ısınır, iklim değişir. Son iki ayda yaşadığımız ölçüsüz sıcak, sel, taşkın, hortum üzere hadiselerle günlük ve endüstriyel hayatımız olumsuz etkilenir. Dünyamız, üçte ikisi su dolu kocaman eşsiz bir akvaryum. Bitki-hayvan-mikroorganizmalarla paylaştığımız güzelim gezegenimizi, akvaryumumuzun atmosferini ısıtamayız, ısıtmamalıyız.”

“Endüstriye soğuğun gücünü sunan bölüm gezegenimizde global ısınmaya neden olmamalı”

İklimlendirme dalının, soğuğun gücünün mekanlara, sanayiye sağladığı konfor ve işlevselliğin vazgeçilmez olduğunu belirten Prof. Dr. Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

“Soluduğumuz iklimlendirilmiş hava konutumuzda, işimizde, hastanelerde bize sıhhat ve hijyen sunarken, endüstriyel üretimlerde, eser tedarik zinciri idaresinde soğutma teknolojisi kıymetlidir. Kelamın özü iklimlendirme mühimdir. Soğuk zincirinin hayattaki, besin ve sıhhat güvenliğindeki alanını, tarladan sofraya besin ile ilaç, aşı, kan, organ taşınması ve depolanmasındaki konumu kıymetlidir.

Mekanlarımızı yaşanır kılan, sanayiye soğuğun gücünü sunan kesim, gezegenimizde küresel ısınmaya, iklim değişimine neden olmamalı. Soğutma teknolojisi kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmak için iklimlendirme cihaz ve ekipmanların ömür döngüsü boyunca, üretim-kullanım-ömrünü tamamlama-atık idaresi aşamalarında etraf ve iklim değişimi tesirleri, karbon ayak izi mümkün en az seviyede olmalı.”

Bu bağlamda, ısıtma-soğutma yükleri dikkate alınarak gerçek teknik seçimlerle yapılacak yalıtımlı binalarda, cihaz ve ekipmanların teknik seçimi, güç idaresi, bakım ve onarımın sahih ve devranında yapılması, ömrünü tamamladıktan sonra atık öncelemesine nazaran yönetilmesinin ehemmiyetini vurgulayan Prof. Dr. Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

“Soğutma sistemlerinde hijyen gereklilikleri de yanına getirilmelidir. Büyük bina ve tesislerde konumunda, güneş, rüzgar, biyokütle üzere yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ile birlikte elektrik-ısı-soğuk (trijenerasyon) üretimi teknik cazibesinin yanı sıra sıhhat, etraf ve iklim dostu soğutma zinciri için topluluğa sunulması değerlidir.

Devletimizdeki yerli ve çok uluslu markalar, sektörel sivil topluluk ve ihracat yetkin dal gücü varlığının; pazara tabiat ile entegrasyonlu, iklim değişimine dirençli eserlerin arzı için mühimdir.”