Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Nature Index listesine girdi

Rektörlükten yapılan açıklamada, makale sayıları ve hisselerine nazaran araştırma kurumlarını pahalandıran Nature Index’in, muayyen kriterlere nazaran gerçekleştirdiği ölçümler üzerinden yerküre çapında yıllık olarak sıraladığı bildirildi.

ÇOMÜ’nün başarılı çalışmalarıyla 86 üniversiteyi geçmişte bıraktığı duyurulan açıklamada, şu sözlere yan verildi:

“Kimya meydanında yapılan sıralamada, Kimya Mühendisliği Kısım Yöneticisi Prof. Dr. Sermet Koyuncu’nun ‘Chemical Communications’ ve ‘Macromolecules’ mecmualarında yaptığı makalelerle üniversitemiz, birçok esaslı üniversiteyi geçmişte bırakarak 86 üniversite arasında 9’uncu sırada taraf aldı. Tüm meydanlarda en üst seviyede bölge alan ve yalnızca 82 prestijli ilmî mecmuanın dataları dikkate alınarak bağımsız eksperler tarafından hazırlan Nature Index’e nazaran üniversiteler ve bilim kurumları o yıl içinde bünyelerindeki akademisyenlerin ve talebelerin yaptıkları ilmî yayın ve araştırmalarına nazaran sıralanmaktadır.”