Çalışanların yüzde 57’si ofisini konutuna taşıdı

Farklı bölüm ve büyüklükteki 24 şirketten 8 bin 609 çalışanın dahil olduğu ankette iştirakçilerin yüzde 57’sini 34 yaş ve altı çalışanlar oluşturuyor. Araştırmada, 55 yaş ve üstü çalışanların alınan tedbirler, aksiyonlar, bağlantı ve idareye itimat ile ilgili algılarının 25 yaş ve altı yaş kümesine nazaran daha müspet olduğu görülüyor. Deva In Action COVID-19 araştırmasında, pandemi periyodunda uzaktan çalışmaya geçiş, çalışma yeri değişikliğine nazaran algı farkları ve iş yükünün değişimi üzere pek çok mevzuda ölçümlemeler yapıldı.

Üç şahıstan ikisi konuttan çalışıyor

Araştırma sonuçlarına nazaran, çalışanların yüzde 57’si pandemi periyodunda konuttan çalıştığını belirtiyor. Daha evvel bu biçimde çalışanlarla birlikte, her üç çalışandan ikisinin bu süreçte meskenden çalıştığı belirlendi. Iştirakçilerin yüzde 87’si işini yaparken gereksinim duyduğu insanlara ulaşmanın kolay olduğunu tabir ederken, yüzde 84’ü uzaktan çalıştığında da olağan çalışma tertibinde olduğu kadar faal olduğunu belirtiyor.

Çalışanların yüzde 19’u iş yükünün çok arttığını söylüyor

Deva In Action COVID-19 araştırması, pandemi periyodunda uzaktan çalışma modeline geçen pek çok kişinin ortak fikri olan “artan iş yükü” konusunda da bilgiler barındırıyor. Ankete katılanların yüzde 19’u pandemi sürecinde iş yükünün arttığını belirtiyor. Çalışanların yüzde 35’i iş yükünün olağandan biraz daha yüksek olduğunu söylerken, yalnızca yüzde 9’u azaldığı görüşünde. İş yüklerinin olağandan daha yüksek olduğunu belirten çalışanlar, bağlantı ve takviye alma ile ilgili bahislerde öteki çalışanlara oranla daha çok zorlandıklarını söz ediyor.