Büyük iddia! Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir

Matematik alanındaki farklı çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken araştırmacı Hüseyin Ergil yeni bulduğu formül ile global yüzeylerin yüz ölçümünü daha kesin bir sonuç ile bulduğunu tez etti. Hüseyin Ergül, “Şu elimde deney kürelerinden bir tanesi kutup noktasından, yarıçapı 1 santimetre (cm) olan bir daire çizdim. Bu dairenin çabucak bitişiğinde ya da ardışık sayı 2 cm olan yarıçapı, 3 cm olan, 4 cm olan, 5, 6, 7 üzere ardışık tam sayılı olan daireler çizdim. Bunları ekvator dairesine kadar getirdim. Sonra bu daireler ortasındaki, ardışık daireler ortasındaki farkları buldum. Farkları bulduktan sonra bu bir dizin oluşturdu bu farklar. Sonra bir fikirle bu farkların farkını aldım. Karşıma çok enteresan; 5,32 olarak bir sayı çıktı. Her farkın 5,32 olarak çıkması beni elbette sevindirdi. Hasebiyle bunun üzerinde biraz daha fazla durmaya başladım” dedi.

Global hesaplamalarda yeni bir kozmik sabit bulduğunu söz eden Hüseyin Ergül “Küresel yüzeyin tamamının ölçümünü bulmak için bildiğimiz bir sistem var. Pi sayısının dört katını, yarıçapın karesiyle çarpıyoruz. Yani dairenin dört katı manasında bu. Fakat hangi dairenin? Ekvator dairesi mi, yoksa bütün küreler bu türlü değil. Kutuplardan basık olan küre formunda cisimler de var. Örneğin dünya. Dünya geoid halinde bir cisimdir. Kutuplardan basıktır. Bu nedenle de o basıklık ekvatoral daireye yansıyor. Bütün bunların sağlıklı olabilmesi için, ‘pi sayısını kullanmadan bu global yüzeylerin alanını nasıl bulurum’ sorusuna yanıt aramaya başladım. Yaptığım deneyler sonucunda gördüm ki; bu kozmik sabit olan 5,32 ile eğrilik yarıçapının karesini çarptığım vakit kürenin yüzeyini buluyorum. Yani yüzey alanını buluyorum. Bunu pi ile olan hesaplamada ve başka hesaplamalarda yaptığım vakit bunun daha değerli olduğunu gördüm. Yalnız burada şunu söylemek istedim; dairenin alanlarını bulurken, daha evvel duyuru ettiğim, pi sayısız dairenin alanını bulma formülünü kullanıyorum. Bu da dairenin alanı 2r kare artı iki bölü 3r kare. Yani kısaca 2,66r karedir bu. Bu da son derece isabetli, öbüründen daha gerçekçi bir sayıdır. Bunu kullandım. Bundan ötürü bu sabiti bulabildim. Olmasaydı bulma imkanım yoktu” dedi.

Ergül, dünyada 13 üniversal sabit sayı olduğunun altını çizerek “Özellikle dünyada 13 tane üniversal sabit sayı var. Onları araştırırken bu bilgiye rastladım. ‘Dünyanın yüzölçümünü bilinen klasik sistemlerle, formüllerle hesap etmek mümkün değildir’ cümlesi ile karşılaştım. Bu da tabi beni dayanaklar nitelikte bir cümle. Onların eğrilik dediği şeyi ben eğrilik yarıçapı olarak zati bulduğumun farkına vardım. Eğrilik yarıçapını kullanarak bir de bulduğum bu üniversal sabit dediğim global alanlardaki 5,32 ile çarptığım vakit yüzölçümü çıktı. Bunu bir şeyle daha destekledim. Örneğin: dünyanın ekvator etrafı 40 bin kilometre. Artık bunun yarıçapını ben pi sayısını kullanmadan şöyle hesap ettim; orada da zati daha evvelki tenkitlerde ‘pi sayısı sırf alan değil, yüzeylerin ölçümü için değil, etraf ölçümü için de kullanılıyor’ deniliyordu. Hem de onlara bir yanıt olsun. Dairenin etrafını pi sayısı olmadan da bulabiliyoruz. Benim araştırmalarım sonucunda bulduğum bir ortalama kıymet var. Bir dairenin etrafını bulabilmek için şunu yapıyoruz; etraf eşittir çap çarpı yüz bölü otuz bir virgül beş. Dünyanın yüzeyini hesap edebilmek için bunu kullandığım vakit bulduğum sayı ile yani yarıçapla, tekrar bulduğum formülle örtüştüğünü gördüm. Bu da geçmişte benim çalışmalarımı takviyeler nitelikte bir şey oldu. Burada da başka bir sevinç duydum” dedi.

Dünyanın yüz ölçümünün aslında daha küçük olduğunu söz eden Ergül “Kitaplarda dünyanın yüzölçümünün 510 milyon 100 bin kilometrekare olarak açıklar. Benim bulduğum formülle ortalarında 34 milyon kilometrekare fark var. Benim bulduğum daha küçük zira bunu, dairenin alanını bulurken de, pi sayısı ile bulunan yüzde on beş daha fazla diye söylemiştim. O oranlar hala geçerli” dedi.

Geri
Superbox