Bursa Uludağ Üniversitesi’nde eğitim Google Meet üzerinden sürecek

Rektörlükten yapılan açıklamaya nazaran, BUÜ Senatosu, 2019-2020 yaz tedrisatı kapsamındaki pratiklere ait Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklif metinlerini görüştü.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca güncellenen yaz tedrisatı akademik takvimi tutarlı bulundu ve eğitimlerin Google Meet üzerinden eş vakitli olarak on-line yapılması kararlaştırıldı.

Yaz tedrisatında açılması öngörülen derslere isteğe bağlı olarak ünite idare heyetlerince karar verilecek. Yalnızca bu periyotla sonlu kalmak kaydıyla mektepliler, istedikleri dersleri BUÜ’de açılıp açılmadığına bakılmaksızın öteki devlet ya da vakıf üniversitelerinden alabilecek.

Öteki üniversitelerden BUÜ’ye gelecek talebelerin kayıt olacakları derslere kontenjan hududu olmaksızın kayıt hakkı tanınacak. 2019-2020 talim yılında hazırlık sınıfındaki eğitimini tamamlayan mektepliler ise yaz taliminden ders alamayacak.

Senatoda ayrıyeten yaz talimi periyodunda derslerin açılabilmesi için gerekli alt limit öğrenci sayısı en az 10 olarak belirlendi. Bireysel olarak yapılan dersler ile mezuniyet durumuna gelmiş talebelerde bitirme ödevi, girişim, bitirme girişimi, araştırma yolları, şimdiki hususlar üzere derslerde en az sayı kaidesi aranmayacak. Klasik imtihanlarda üst had 100, test testlerinde ise üst hudut 248 olarak uygulanacak.

– Talebeler mezuniyet için ek 2 ders alabilecek

Yaz talimi kapsamında alınabilecek en ziyade ders yükü kadar (22 AKTS/4 Ders) derse yazılan, tabi oldukları müfredatlardaki dersleri başarmalarına karşın programdan mezun olabilmeleri için ders yükünü aşacak durumda yalnızca başarısız iki dersi kalan mekteplilerin AKTS/kredi limiti koşulu aranmaksızın ek 2 ders alabilmelerine de onay verildi.

Tekrar bu devirde bir talim elemanının en çokça 3 farklı ders açabileceğini karara bağlayan Senato, ara imtihan ve yıl sonu testlerinin BUÜ Kurum, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi (UKEY) üzerinden on-line olarak yapılmasına ve ara imtihan tarihlerinin ünite idare heyetlerince kıymetlendirilerek karara bağlanmasını onayladı.

Tüm talebeler, staj/uygulama eğitimlerini yaz periyodu de dahil makul vakitte esirgeyici tedbirleri aldığını bildiren bölgelerde yapabilecekleri üzere, dijital imkanlarla uzaktan talim yoluyla simülasyon, girişim ve vaka tahlili üzere faaliyetlerle de akademik ünitelerde tamamlayabilecek.