Bursa Uludağ Üniversitesi literatüre yeni bir bakteri tipi kazandırdı

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya nazaran, Veteriner Fakültesi araştırma ekibi, “Akuakültürden izole edilen Vibrio spp. ve Pseudomonas spp. cinslerinin identifikasyonu, genotiplendirilmesi, antimikrobiyal hassaslık ve direnç genlerinin belirlenmesi” konusunda yürüttükleri TÜBİTAK girişimi kapsamında tespit edilmemiş yeni bir Pseudomonas tipini tanımlayıp literatüre kazandırdı.

Açıklamada değerlendirmelerine konum verilen Prof. Dr. Altun, Türkiye’nin gökkuşağı alabalığı üretiminde Avrupa memleketleri arasında en yüksek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Altun, bu üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla balıklarda hastalık yapan etkenlerin tespiti ve bunlara yönelik müdafaa denetim tedbirlerin alınması gerektiğini tabir etti.

Ekibinde mahal alan araştırma vazifelileri Dr. Muhammed Duman ve Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu ile kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında marazların tespiti hedefiyle 2010 yılından bu yana Türkiye’nin 6 farklı kesiminde inceleme çalışması yaptıklarını anlatan Altun, balıklarda hastalık yapan birçok etken belirlediklerini bildirdi.

Milletlerarası meydanda birinci sefer isimlendirilen “Pseudomonas sivasensis” bakterisiyle ilgili haberlerin, mikrobiyoloji ortamında yeni tıp tanımlamalarının yapıldığı “Systematic and Applied Microbiology” mecmuasında de yayımlandığını belirten Prof. Dr. Soner Altun, şunları kaydetti:

“Bu bakteri çeşidi, Su Eserleri Illetleri Ana Bilim Kısmı çalışma ekibi tarafından 2013 yılında Sivas’ta bir alabalık işletmesinden Pseudomonas sp. olarak izole edildi. Yapılan polifazik tahlillerle de yeni bir çeşit olduğu belirlenmiştir. İspanyol araştırmacılarla yapılan iş birliği sonrası bakteri ‘Pseudomonas sivasensis’ olarak isimlendirildi. Bu etkenin birebir devirde İsviçre ve Belçika’da akciğer enfeksiyonu geçiren klinik hastalardan da izole edildiği rapor edildi.”

Kültür balıklarında illete yol açan farklı bakteri türlerinin tespit ve isimlendirmeleri konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Altun, buna nazaran balıklarda denetim tedbirlerinin alınmasına yönelik aşı çalışmalarının devam ettiğini laflarına ekledi.