Bugünün mesleklerinin yarısı 20 yıl içinde yok olacak

TBMM Bayan Erkek Fırsat Eşitliği Encümenini bünyesinde kurulan (KEFEK) Alt Encümen Lideri Bakbak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Bakbak, alt yarkurul olarak iki yıllık çalışmaları sonucunda hazırladıkları raporun kabul edildiğini belirterek bu müddet içerisinde YÖK, TÜBİTAK ve STK’ler olmak üzere, birçok paydaşın mevzuyla ilgili görüş ve tekliflerini aldıklarını söyledi.

Dört yüz elli sahifeden oluşan bu raporu, akademisyenlerden oluşan bir ekibin tamamladığını vurgulayan Bakbak, “Sekiz kısımdan oluşan raporda, memleketimizin BTMM yerlerinin dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumu, gençlerin ilgisi ve kuruluşların mevzuyla ilgili yaptıkları çalışmaların tahlillerine bölge verildi. Encümene 20 içtimada 35 sunum yapıldı. 400’den fazla ilmî makale, tezler, milletlerarası rapor ve plan incelendi. Rapor Türkiye’de bu ortamda yapılacak çalışmalara pusula işlevi görecektir.” diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle BTMM’nin kıymetinin ortaya çıktığına dikkati çeken Bakbak, teknolojinin yalnızca hayatı kolaylaştırmadığını, bir yatırım aracı olarak da iktisadın değerli bir kesimi olduğunu söyledi.

Memleketlerin gelişmişlik seviyelerinin, ürettikleri teknolojiyle ölçüldüğünü belirten Bakbak, “Bunun en bariz örneğini, tüm dünyayı saran ve ömrü her tarafıyla değiştiren Kovid-19 salgınında gördük. Bu süreçte hayat teknoloji yardımıyla devam etti. Bu süreçte eğitim-öğretim, dijital ortamda ve uzaktan eğitim ile sağlandı. İnternet üzerinden alışveriş hiç olmadığı kadar yaygınlaştı. Toplumsallaşma sanal ortamlarda gerçekleşti. Konuttan çalışma imkanları ile iş koşulları bile şimdiye kadar yürek edilemeyen düzenlemelerle bir anda hayatımıza dahil oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

“Mesleklerin yüzde 75’i BTMM içerikli olacak”

Gelişmiş devletlerin, insan kaynaklarını BTMM sahalarına gerçek bir biçimde yönlendirdiklerini vurgulayan Bakbak, bu ortamda eğitim alan gençlerin çok daha kolay iş bulma imkanına sahip olacağını lisana getirdi.

BTMM yerlerinde yetişmiş nitelikli insan gücüne muhtaçlığın artacağına işaret eden Bakbak, “21. yüzyılda mesleklerin yüzde 75’inin BTMM içerikli olacağı iddia edilmektedir. Günümüzde ilkokulda okuyan talebelerin yüzde 65’i üniversiteden mezun olduğunda şu anda var olmayan işlerde çalışacağı öngörülmektedir. Yapılan araştırmalara nazaran gelecek 20 yıl içinde mevcut mesleklerin yüzde 47’sinin mahallini bilgisayarlar ya da öbür mesleklerin alacağı, gelecek 10 yıl içinde BTMM mesleklerinin öteki BTMM dışı mesleklere nazaran yüzde 17 daha fazla artacağı öngörülmektedir.” sözlerini kullandı.

“Türkiye’nin BTMM meydanlarına yönelmesi lazım”

Türkiye’de de insan kaynaklarının BTMM yerlerine yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bakbak, “Küresel pazarda daha üst noktaya sıçramak, rekabetçiliği artırmak ve sürdürülebilir kılmak için bu meydanlara yönelmemiz lazım. Türkiye’nin, dünyanın birinci 10 ekonomileri arasına girebilmesini sağlamak için de BTMM ortamlarında ilerlemesi gerekir. Gençlerimizin global çapta meslek sahibi olmaları ve yarışma edebilmeleri için şimdiden ileri seviyede planlamalar yaparak bir an evvel harekete geçmek, devletimiz için olmazsa olmazdır. 2023, 2053 ve 2071 maksatlarına koşan Türkiye’ye kapıyı açacak olan da nitelikli olarak yetiştirilmiş nesillerimizdir. Bu doğrultuda biz gelecek nesillerimizi bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin ışığında kanatlandıracağız.” diye konuştu.
Derya Bakbak, AB memleketlerinde gençlerin lisans seviyesinde BTMM meydanlarını tercih etme nispetinin yüzde 25 olduğunu, Türkiye’de ise bu orantının yüzde 15 civarında olduğunu kaydetti.

Üniversitede öğrenci sayısının arttığını lakin buna rağmen BTMM ortamlarını tercih eden öğrenci sayısının azaldığını lisana getiren Bakbak, “Yüksek lisans ve doktora seviyesinde BTMM yerlerini tercih edenlerin nispeti açısından AB memleketlerinden daha düzgün durumdayız. Memleketimizde 2014-2019 yılları arası yüksek lisans seviyesinde tahsil gören öğrenci sayılarında artış olduğu görülmektedir. BTMM ortamlarında yüksek lisans tahsil gören öğrenci sayıları ile ilgili orantının ise lisansın bilakis düşüş değil yükseliş gösterdiği söylenebilir. 2014 yılında BTMM yerlerinde yüksek lisans yapanların orantısı yüzde 20,9 iken, 2019 yılında yüzde 27,2 olarak belirlenmiştir. Öteki yandan bu bedel vesair AB memleketlerinde ortalama yüzde 20’ler civarında kalmıştır.” dedi.

“BTMM strateji dokümanı oluşturulmalı”

Raporda gençlerin BTMM sahalarını seçmelerini etkileyen faktörlerin tahlil edildiğini de belirten Bakbak, somut datalarla teklifler yaptıklarını söyledi.
BTMM strateji evrakının oluşturulması, BTMM şurasının oluşturulması, BTMM ekosisteminin belirlenmesi ve BTMM platformunun oluşturulması üzere birçok somut teklifler sunduklarını lisana getiren Bakbak, “BTMM ortamlarında eğitim materyallerinde yerli üretim, çocuklara yönelik programlar, farkındalık faaliyetleri, BTMM mesleklerinin özendirilmesi, BTMM gaye kitlesinin genişletilmesi, mektep dışı etkinliklerinde BTMM ortamlarının özendirilmesi gerekir. Başkaca armağanlı yarışlar düzenleme, motivasyon kuramları tasarrufu, fayda-değer müdahalesi, ego ideali verilmesi üzere hususlar önemsenmeli. Kızların BTMM meydanlarına yönlendirmede kesinlikle aile desteğinin sağlanması gerekir. Bayanlara mahsus AR-GE paketleri, kapsamlı ilmî araştırma, bilim, teknoloji temelli girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinde bayan erkek eşitliğinin teşvik edilmesi, kızların dikkatini çeken STEM etkinliklerinin düzenlemesini çok önemsiyoruz. Raporumuzda bu bahisler üzerinde ehemmiyetle durduk.” sözlerini kullandı.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox