BTK “Dijital Okuryazarlık” kitabını okuyucuların erişimine açtı

BTK’den alınan bilgiye nazaran, yaklaşık bir yıl evvel açık kaynak ideolojisinin ve yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, teknolojinin faal kullanımına yönelik güçlü içerik üretmek, yapılan çalışmaların yayılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre kazandırmak hedefiyle “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi”ni başlattı.

Açık Bilgi Vakfı (Open Knowledge Foundation) açık kaynağı “Herhangi bir telif hakkı, patent ya da rastgele bir denetim düzeneğine tabi olmaksızın herkes tarafından fiyatsız ve özgürce kullanılan kaynak” olarak tanımlanıyor. Öteki bir deyişle “Herkes tarafından fiyatsız olarak erişilebilen, tekrar kullanılabilen ve paylaşılabilen araştırma yahut müşahede sonuçları” açık kaynak olarak söz ediliyor.

Son yıllarda toplumun gelişmesine büyük katkı sağlayan açık kaynak ideolojisi, dijital üretkenliği artırıcı ve hızlandırıcı tesirde bulunuyor.

Açık kaynak yaklaşımları bilgi birikimini ve paylaşımı hızlandırıyor, fırsat eşitliğine imkan sağlıyor, yapılan işleri ve çalışmaları gerek nitelik gerekse nicelik olarak artırıyor, çalışmaların üretime ve yarara dönüştürülmesinde çarpan tesiri yapıyor. Böylelikle ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine ivme katıyor.

Dijital okuryazarlığın yaygınlaşması hedefleniyor

BTK bünyesinde gerek BTK Akademi gerekse İnançlı İnternet Merkezi, bilgi ve bağlantı teknolojileri (BİT) alanındaki bilgiye erişimin önündeki manileri kaldırarak, açık kaynak ideolojisiyle dijital okuryazarlığın yaygınlaşmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, bu çerçevede öteki amaçlar ise şöyle sıralanıyor:

“BİT’in şuurlu ve faal kullanılmasına katkılar sağlamak, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun her bölümünde farkındalığı artırmak, düzenlenen sınıf içi ve çevrim içi içerik sunma ile kamuoyunda özel alanlarda bilgi birikimi ve deneyim transferine katkı sağlamak, kamu ve özel kesimin gereksinimi olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde değerli kaliteli içerikleri üretmek, teknoloji alanındaki yeni bilgileri geniş kitlelerin kullanımına açmak.”

Bu kapsamda BTK Akademi bünyesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan “1 Milyon İstihdam Projesi” ile kesimde muhtaçlık duyulan yazılımcı gereksinimine yönelik donanımlı eleman yetiştirme projesi devam ediyor.

İnançlı İnternet Merkezinin “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi” ile de paydaş kurum ve kuruluşlarla internetin ve teknolojinin şuurlu, inançlı, faal ve üretken kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak emeliyle olumlu içerikler üretiliyor. Proje kapsamında gerek alan uzmanları gerekse akademisyen ve öğretmenler iş birliğinde çalışmalar yapılıyor.

Ayrıyeten, internet ve teknolojinin şuurlu kullanımına yönelik lise ve üniversite öğrencilerinin yarıştığı “Açık Kaynak Kısa Sinema ve Kamu Spotu Yarışması”, ortaokul ve lise öğrencilerinin yarıştığı “İnternettesin! İnançta misin?” temalı görüntünü çek-gönder müsabakası, “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” üzere birçok temada içerikler üretilmesine katkı sağlayarak, bu içerikler açık kaynak olarak kullanıcılara sunuluyor.

Yeniden proje kapsamında yaklaşık bir yıl evvel daveti yapılan “Dijital Okuryazarlık” kitabı İnançlı İnternet Merkezi koordinesinde akademisyenler, eğitimciler ve alanında uzman müellifler tarafından kaleme alınarak tamamlandı.

Serinin ikinci kitabının teması “Dijital Oyunlar”

Okuyuculara çok önemli katkılar sağlayacağı beklenen serinin birinci kitabında, internet ve inovasyon, bilişim etiği, dijital ortamda sıhhat, teknoloji ve hayat uzunluğu öğrenme, geleceğin eğitim-öğretim teknolojileri, açık kaynak teknolojilerini kullanma, açık kaynak içerik geliştirme ve kullanma marifetleri, dijital çağda öğrenme ve öğretme, dijital dönüşümde kazanılması gereken rol ve marifetler, dijital çağda toplumsallık, asosyallik, dijital güvenlik ve mahremiyet bahisleri farklı kısımlar altında ele alınarak, muharrirlerin teklif ve değerlendirmeleri sunuldu.

Ayrıyeten kitapta, dijital okuryazarlıktan dijital üretkenliğe, bilgiye erişimden bilgi üretme ve paylaşımına katkı sağlayacak ve hasebiyle “Dijital okuryazar üretir-paylaşır-yönetir-satar” ideolojisinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak içerikler yer alıyor.

Kullanıcılar, Türkiye’nin dijital okuryazarlık ve üretkenlik farkındalığını artırmaya yönelik kitaptan, erişim ve paylaşıma açık halde İnançlı İnternet Merkezinin internet sitesi açık kaynak portalından (http://acikkaynak.gim.org.tr/) yararlanabiliyor.

Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi kapsamında çalışmalar devam ederken, serinin ikinci kitabının teması Dijital Oyunlar olarak belirlendi. Kelam konusu kitapla dijital oyunlarda farkındalık, üretkenlik, fırsatlar, riskler ile bu oyunların şuurlu, inançlı ve faal kullanımına yönelik içerik üretilmesi hedefleniyor.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox