Bilim insanları açıkladı: Kan kümesi 0 olanların koronavirüs riski az

Kanada ve Danimarka’da koronavirüse yönelik gerçekleştirilen iki araştırmada, kan kümesi 0 olan insanların koronavirüsü ağır geçirme ya da koronavirüse yakalanma riskinin daha az olduğu ortaya çıktı.

Gerçekleştirilen araştırmalarda, hastalığın seyrinde kan kümesinin da rol oynayabileceğine yönelik yeni bulgular keşfedildi. Lakin hakikaten bu türlü bir bağlantı varsa bunun nedeninin ne olduğu ya da hastalar için ne çeşit sonuçları olabileceği ile ilgili ek araştırmaların gerektiği söz edildi.

Blood Advances isimli bilim mecmuasında yayınlanan araştırmaların sonuçları şu formda:

Danimarka’daki Koronavirüs Araştırmasının Sonucu

Danimarka’da gerçekleştirilen araştırmada, 473 bin 654 kişiye 27 Şubat ile 30 Temmuz tarihleri ortasında koronavirüs testi yapıldı ve pozitif çıkan sonuçlar, test yaptırmayan 2,2 milyon kişinin (Danimarka nüfusunun yüzde 38’i) kan kümeleriyle karşılaştırıldı.

Test sonucu olumlu çıkan 7 bin 422 şahıstan yüzde 38,4’ünün kan kümesi 0’dı. Referans kümesinde yer alan 2,2 milyon bireyden ise yüzde 41,7’sinin kan kümesi 0’dı.

Koronavirüs test sonucu olumlu çıkanların yüzde 44’ünün kan kümesi A, (Referans kümesinde yüzde 42,4) yüzde 12’sinin kan kümesi B (Referans kümesinde yüzde 11) ve yüzde 5’inin kan kümesi da AB (Referans kümesinde yüzde 4) idi.

Yani 2,2 milyon kişilik referans kümesiyle kıyaslandığında, kan kümesi 0 olanların müspet çıkma oranı, öbür kan kümelerine nazaran daha düşüktü.

Kanada’daki Koronavirüs Araştırmasının Sonucu

Kanada’da koronavirüse yönelik gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına nazaran ise, kan kümesi 0 olanların hastalığı ağır geçirme ihtimalinin daha düşük olabileceği görüldü.

21 Şubat ile 28 Nisan tarihleri ortasında, ağır bakımda tedavi gören 95 koronavirüs hastasının bilgileri incelendi. Bu hastaların yüzde 57’sinin kan kümesi 0 ya da B idi. Yüzde 38’inin kan kümesi ise A ya da AB idi.

O/B kan kümesine sahip hastalarda teneffüs aygıtına bağlanma oranı yüzde 61 iken, A/AB kan kümesine sahip hastaların toplam yüzde 84’ünün mekanik teneffüs aygıtına bağlanması gerekti.

Tıpkı halde kan kümesi 0 ya da B olan hastaların ağır bakımda kalma ortalaması 9 günken,  A ya da AB olan hastaların ağır bakımda kalma ortalaması 13,5 gün oldu.

“A Kümesi Paniklemesin, 0 Kümesi Rahatlamasın”

Vancouver Hastanesi’nde ağır bakımda çalışan Prof. Mypinder Sekhon, sonuçlarla ilgili olarak şu halde konuştu “Bir tabip olarak hastalara bakıp onları gruplandırırken bu, aklımın bir köşesindedir. Fakat kan kümelerinin kesin bir “marker” (belirteç) olabilmesi için her kezinde tıpkı şeyi gösteren, tekrar eden bulgulara gereksinimimiz var. (Kan grubunun) hastalığın tartı derecesinde yaş ve öbür hastalıklar üzere risk faktörlerinin önünde olduğunu sanmıyorum. Kan kümesi A olanların paniğe kapılmasına gerek yok. Bu, 0 kümesinde olanların da barlara publara gitmekte özgür oldukları manasına gelmiyor.”

Geri
Instagram
Facebook
Superbox