Beş yıl içinde bilim ve teknoloji dünyasında neler olacak?

İçinde bulunduğumuz 2020 yılı, global salgından global ısınmaya kadar vaktimizin en değerli sıkıntılarından kimileriyle gayret edilmesinde bilimin ve bilime dayanan açık hareketlerin değerini ortaya koydu. Gücün daha verimli bir biçimde depolanmasından, atmosferdeki karbondioksitin (CO2) azaltılması ve besinlerin daha sürdürülebilir bir biçimde yetiştirilmesine kadar; üretim, tüketim ve imha etme biçimlerinin tekrar tasarlanması gereksinimi hiç bu kadar besbelli olmamıştı.

İklim değişikliğini azaltmak için CO2 gazının toplanması ve dönüştürülmesi

Gelecek beş yılda, havadaki CO2 toplanabilecek ve bu sayede etrafa ziyanlı bir atık, faydalı bir esere dönüştürülebilecek. Amaç CO2’nin toplanmasının ve tekrar kullanılmasının tüm dünya çapında gerçekleştirilebilecek kadar verimli hale getirilmesi. Böylelikle atmosferdeki ziyanlı CO2 seviyesinin kıymetli ölçüde azaltılması ve bunun sonucunda da iklim değişikliğinin yavaşlatılması amaçlanıyor.

Karbon emisyonları azaltılırken artan nüfusun beslenmesi için Tabiat Ana’nın model alınması

Gelecek beş yıl içinde tabiatın, azotu nitrat bakımından güçlü gübreye dönüştürme yeteneği taklit edilecek. Sürdürülebilir ölçekte azot bağlanmasına imkan sağlayan inovatif bir tahlil üretmeye çalışan teknoloji şirketleri, gübrenin etraf üzerindeki tesirinin azaltılmasına ve birebir vakitte dünyanın süratle artan nüfusunun beslenmesine yardımcı olabilir.

Dünyayı yine tasarlamak zorunda kalmadan evvel pilleri yine tasarlamak

Yenilenebilir güç kaynaklarının birden fazla, aralıklı olarak güç sağlıyor ve bu gücün depolanması gerekiyor. Yapay zekayla kuantum teknolojisi sayesinde artırılmış performans için daha inançlı ve daha verimli gereçlerle üretilmiş pillerin elde edilmesini sağlanacak.

Sürdürülebilir materyaller, sürdürülebilir eserler, sürdürülebilir gezegen

Gelecek beş yılda gereç üretiminde ilerleme kaydededilecek ve yarı iletken üreticilerinin çok tercih edilen eserlerinde, sürdürülebilirliğin artmasına imkan sağlanacak. Bilim insanları yarı iletkenlerin ve elektronik aygıtların üretiminde; sürdürülebilir gereçlerin daha süratli bir biçimde üretimine imkan sağlayacak yeni bir yaklaşım benimseyecek.

Daha sağlıklı bir gelecek için geçmişten ders almak

IBM, gelecek beş yılda hekimlerin ve ön saflarda yer alan sıhhat çalışanlarının ölümcül virüslerle geniş ölçekte çaba etmesini sağlayan tedavilerin oluşturulmasını bekliyor. Yapay zeka, tahlil ve bilginin birleşimi; evvelden mevcut olan lakin farklı gayelerle kullanılan ilaçları önermek ve klinik deneylerini hızlandırmak için tıbbi ispatların süratle tahlil edilmesine yardımcı olabilecek. Gelecekte bu araçların; farklı dallarda yaygın olarak kullanılması ve salgınlara tesirli bir biçimde müdahale edilmesine imkan sağlayan formüllerden biri haline gelmesi bekleniyor.